Vällingby i färg

(text och foto: Henrik Henrikson)

Vällingby centrum invigdes 1954. Denna bild tog jag 1964 - när man firade tioårsjubileum.
Vid Råcksta hade Vattenfall sitt huvudkontor, och det var då norra Europas största kontorskomplex.
Före jul hade man arrangerat det så att fönstren lyste upp en jättelik julhälsning.
Någon gång under 1960-talet, när Vällingby centrum hade utökats med några nya affärskvarter,
så lade man också ut de så berömda cirklarna i gatsten på de nya gågatorna.
Min mor, det är hon som står till höger, jobbade på den här tiden på Kvicklys grönsaksavdelning i Vällingby. Sortimentet var inte så omfattande då. Mor berättade att en gång frågade en kund vad det var för sorts äpplen som låg i montern. Mor kom för ögonblicket inte ihåg vad de hette utan slängde till med: "Det är Gladiolus". Kunden var nöjd med upplysningen och köpte ett kilo.

Till huvudmenyn

Har du kommentarer, tips eller förfrågningar: skriv E-post "Om Hässelby" . Copyright Henrik Henrikson.