Text: Henrik Henrikson maj 2024

Innan den riktiga tunnelbanestationen i Vällingby var färdigbyggd så hade man iordningställt en provisorisk station i närheten av vagnhallarna i Vällingby, intill Multrågatan. Denna ritning från 1952 visar den tillfälliga stationen längst upp till vänster med endast ett spår och en plattform. Vagnhallarna byggdes samma år.


Den 26 oktober 1952 invigdes den tillfälliga stationen. Man hade anordnat ett flaggspel med svenska flaggor och Stockholms flagga med Sankt Erik.

Nyfikna står och väntar på det första tåget inifrån stan. Konduktören, som sålde biljetter, har en konduktörsväska där man kan se de olika förvaringsrören för olika mynt. I bakgrunden syns trevåningshusen på Ångermannagatan.
Foto: Lennart af Petersens.Den dagen gick det allra första tåget från stationen Hötorget (som då hette Kungsgatan) ut till den provisoriska stationen vid Vällingby.
Prins Bertil, som stod vid Odenplans station, klippte av invigningsbanden innan tåget startade sin första färd ut till den nya slutstationen Vällingby.


Här har ett tåg kommit fram till den provisoriska stationen vid Vällingby. Stationen var mycket enkelt byggd med plattform och trappor helt i trä.Den helt nybyggda vagnhallen i Vällingby. Längst ut till höger i bilden syns ett tunnelbanetåg med tre vagnar stå vid den provisoriska stationen.
I bakgrunden kan man se Vällingby centrum, som inte ännu är färdigbyggt.


En bild från Stockholms Förstadsblad den 11 mars 1953. Man hade nu byggt en liten stationshall. Men trots det så var Vällingbys provisoriska station ganska besvärlig för trafikanterna, särskilt vid rusningstrafik, då det var mycket trångt i den lilla hallen.

Högra bilden visar, enligt bildtexten, kiosken utanför stationen.Här ser man, till höger i bild, taken till de två plattformarna på den permanenta stationen i Vällingby centrum.


På denna ritning ser man stationshuset i Vällingby centrum med de tre spåren i nedre plan.


Den nya biljetthallen började sakta ta form.


Denna ritning visar interiören i stationshuset som det såg ut från början. I mitten ligger biljetthallen och därifrån ledde tre utgångar. Bussarna hade på den tiden sin uppställningsplats där Tempohuset ligger idag. Den utgång som idag leder till bussarna fanns inte då. Där låg butikslokaler. Man kan se att det på den tiden endast fanns en rulltrappa, vid den vänstra plattformen.


Så blev det april 1954, och det var dags att låta den provisoriska stationen ersättas av Vällingbys nya permanenta station. Busslinje 119, som fram till nu gått från Islandstorget ut mot Hässelby villastad, skulle dagen efter stationsinvigningen börja avgå från Vällingby centrum.


Här kommer det första tåget som går till Vällingbys nya ordinarie station.


Den permanenta stationen togs i bruk den 6 april 1954. Stationen hade ritats av AOS Arkitekter. Avståndet från Vällingby till stationen Slussen inne i stan är 16 kilometer.

Stationen i Vällingby har två plattformar, en för tåg norrut och en för tåg söderut. Mellan de två plattformarna finns ett vändspår, och det var på detta mittspår som alla tågen kom, så länge Vällingby var slutstation.Den nya biljetthallen i Vällingby. Det fanns på den här tiden ingen elektronisk automation, så alla trafikanter måste passera biljettluckan, antingen för att visa upp en giltig biljett, eller för att köpa en ny biljett.


Den väl tilltagna Pressbyråkiosken, där man kunde köpa tidningar, böcker, godis och cigaretter.

Den högra bilden visar utgångsspärrarna, där man fick visa att man hade giltig biljett, eller periodkort. Vid högtrafik, när det kom många trafikanter, kunde en sådan kur användas för passagerare som skulle med tåget och som hade kort, så att de inte skulle behöva stå i lång kö till den ordinarie biljettluckan.Man var mycket stolt över att Stockholms nya tunnelbana, världens modernaste, var så tekniskt avancerad, att två tåg aldrig kunde krocka.

Men ute på rangerbangården vid Vällingbys vagnhallar kunde tydligen olyckor ändå hända. Här hade ett tåg från ett växelspår kört in i ett annat tåg från sidan. Man tyckte nog att hela situationen var riktigt pinsam, och det skrevs aldrig något om detta i någon tidning.Biljetthallen med de så typiska ståkurerna, där tunnelbanans personal stod och kontrollerade utgående och de ingående som hade kort. I bakgrunden kan man se att den trappan inte var för dem som skulle med tåget. De fick gå ner i den andra trappan.

Till huvudmenyn

Har du kommentarer, tips eller förfrågningar: skriv E-post "Om Hässelby" . Copyright Henrik Henrikson.