Sommaren 2014 stängdes en del av tunnelbanan från innerstaden mot Hässelby av. Man skulle byta ut flera av banans broar.

En fredagkväll i juli, klockan 22:15 stängdes all tunnelbanetrafik av mellan Åkeshov och Alvik, och den skulle förbli stängd i mer än två veckor. Detta påverkade i hög grad alla hässelbybor, som ville åka med tunnelbanan in till stan.

Hässelbygrenen är den sträcka som går från Tranebergsbrons västra landfäste till och med station Hässelby strand. Den har 12 stationer och 24 broar och är ca 10 kilometer lång. Denna hässelbygren härstammar från 1940- och 1950-talen. Nu skulle sex av dessa broar bytas ut.
Från Hässelby gick alla tågen bara till Åkeshov under 16 dagar denna sommar. Alla hässelbybor var tvungna att stiga av tunnelbanan i Åkeshov och därifrån fortsätta med buss in mot stan. Så här såg det ut i Hässelby gård: Alla tåg gick endast till Åkeshov.


När tunnelbanetåget från Hässelby kom fram till Åkeshov fick alla passagerare gå av för att byta till buss. De flesta skyndade sig nerför och uppför trapporna för att hinna på bussen och få en bra sittplats.


Men det körde hela tiden fram nya bussar där vid Åkeshovs tunnelbanestation, så det blev nog aldrig någon riktig trängsel.


Snabbt kollades att alla hade giltiga biljetter. Bytet till buss skulle ju gå fort, och alla kom ändå från tunnelbanan, så det var egentligen bara att gå ombord på bussen in mot stan.


Detta var orsaken till avstängningen. Flera broar revs helt och hållet för att ersättas med alldeles nya broar.

Den närmaste viadukten på bilden är Nockebybanan, och den berördes inte av renoveringen. Men nästa viadukt på bilden är helt nedmonterad. Man ser att bara brofästet är kvar, där den nya viadukten sedan skulle placeras.Broarna längs Hässelbybanan har i huvudsak varit uppförda på 1940- och 50-talen. Så generellt fanns ett stort behov av att rusta upp broarna längs sträckan, eftersom inga större underhållsinsatser hade gjorts sedan de togs i bruk.

Här ser man brofästet för tunnelbanebron över Drottningholmsvägen i närheten av Alvik. Den gamla bron är på bilden borttagen och den nya inte uppmonterad ännu.Utmed Drottningholmsvägen låg de nya brodelarna färdiga, beredda att sättas på plats efter att man rivit ner den gamla bron.


Så här såg det ut när jag var där den 14 juli 2014. På tre dagar har man tagit bort hela den gamla tunnelbanebron mot Hässelby över Drottningholmsvägen nära Alvik. Bara brofästet var kvar.


Här är vi på ett annat ställe, i närheten av station Stora Mossen. Man har tagit bort den gamla viadukten över Stora Mossens backe. Sedan ska den nya bron placeras dit.


Bussarna från Åkeshov in mot stan stannade inte i Alvik eller Kristineberg, utan gick direkt in till Thorildsplan, där man kunde byta tillbaka till tunnelbana. Här ser vi en buss som kört fram så att passagerare mot Hässelby kan stiga på.

För att ge plats åt alla extrabussarna utmed Drottningholmsvägen gjordes en fil om till att vara öppen enbart för extrabussar.Här har ett tåg utifrån Hässelby precis kommit in på Åkeshovs station, och folk strömmar av tåget för att ta sig till bussarna, som ska föra dem vidare in mot stan.


Ibland blev det riktigt trångt med extrabussar plus all vanlig biltrafik. Denna avstängning varade 11-27 juni 2014.


Från den 28 juni 2014 kunde hässelbyborna åter åka med sin nu nyrenoverade tunnelbanelinje in mot innerstan.

Alla fotografier: Henrik Henrikson.


Till huvudmenyn

Har du kommentarer, tips eller förfrågningar: skriv E-post "Om Hässelby" . Copyright Henrik Henrikson.