VILTORP

Ett torp som tillhörde Vinsta ägor. Det byggdes i början av 1800-talet och kallades även Vilan eller Vilatorpet. Vid slutet av 1800-talet hade torpet en mark som omfattade 23 tunnland - allt var hagmark och åkrar.

På denna bild, som är från omkring 1906, står Sven August Johansson där han håller i torpets häst. Hustrun Sofia står längst upp till höger, vid fönstret. De övriga kvinnorna på bilden är deras döttrar Elsa, Ida och Eva. Den lilla pojken är deras son Sven.

Familjen flyttade till Viltorp 1902, där sonen föddes 6 juli samma år. Hustrun avled 1913. Mannen och sonen flyttade 1919 från Viltorp för att bosätta sig i Vinsta.

Sista arrendatorn som drev jordbruk på Viltorp hette Hjalmar Lantz.

Bilden är inskickad av Ingrid Langö, och informationen om personerna på bilden har jag fått av Kjell Welin, som i sin tur fått information av Jan Olov Johansson, son till den lille pojken på bilden.

Denna bild, som visar hur Viltorp såg ut på 1970-talet, är tagen av Hasse Löfstrand.

Torpet ligger på gränsen till Solhem intill Bergslagsvägen och Gränsvägen. Det har gett namn till Viltorpsbacken som anlades 1964.

I dag (år 2008) ser det mer än 200 år gamla torpet välvårdat och välbehållet ut. Det tillhörde samfälligheten ett antal år, men är numera åter ett bostadshus.

Foto: Henrik Henrikson

VINSTA

Gården Vinsta, som tillhörde Hässelby, var en av de största i trakten och hade mer mark än Hässelby. Läs mer om Vinsta under egen rubrik.

Foto: Henrik Henrikson

VRETA

Slåsta och Vreta bytte Bonde år 1734 till sig från kapten Levin Christopfer von Blixen mot bland annat hemmanet Ervinge.

VÄLLINGBY

Lillgården i Vällingby ägdes av Hässelby 1731-1890.

Den rike grosshandlaren Knut Ljunglöf, han som byggde det magnifika Blackeberg, köpte 1890 Vällingby Lillgård och Oljeberget för 40.000kr.


Till huvudmenyn

Har du kommentarer, tips eller förfrågningar: skriv E-post "Om Hässelby" . Copyright Henrik Henrikson.