TENSTA URFJELL

Detta område, som innefattade fyra lägenheter med namnet Ytterkullen köptes av C. G. Cervin 1872-1876 då han ägde Hässelby gods. Dessa lägenheter övertogs av Gustaf Trolle-Bonde då han köpte hela Hässelby gods.


TROLLBODA

Detta torp låg på Lunda och Skestas ägor. Den förste som står att finna på Trollboda är Mikael, husman. Han bor här 1599 och har två kor.

Under 1700-talet kallades torpet ibland för Mjölnarstugan, då det bodde mjölnare där.

Torpet arrenderades från 1871 av torparen Erik Eriksson. År 1882 överläts arrenderätten till J. E. Andersson. Erik Eriksson fick dock bo kvar i en liten kammare innanför stugan. Han måste ha varit en envis och tjurig person eftersom att, trots att det fanns en dörr mellan kammaren och resten av stugan, så använde han aldrig någon annan in- och utgång än kammarens enda lilla och låga fönster, och detta gjorde han året om.

Torpet hade en areal av 21 tunnland.

Under 1900-talet fram till 1940-talet var Trollboda en handelsträdgård. Idag lever torpet kvar i namnet Trollbodavägen, som fick sitt namn i januari 1925.

(Foto: Harry Grip)


TRÄDGÅRDSSTUGAN

Det går inte att få reda på var denna stuga har legat, men omkring 1820 bodde en statdräng med namnet Jan Erik Lindqvist där.


TUMULTET

Första gången torpet Tumultet nämns är 1758. Namnet på torpet, liksom namnet på flera andra torp i trakten, tycks ha kommit till som lite ironiska kommentarer till den tidens burleska torpartillvaro.

(Foto: Henrik Henrikson)

Runt det lilla torpet inne i skogen fanns lite uppodlad mark. På 1880-talet omfattade Tumultet 21 tunnland. Torpet låg på mark som tillhörde gården Lunda, vilken i sin tur tillhörde Hässelby.

(Foto: Henrik Henrikson)

Så började man bygga järnvägen från Spånga ut till Lövsta omkring 1887-1890 och då drogs spåret över Tumultets mark som därmed minskades med ett tunnland.
Järnvägen ägdes av Stockholm-Wästerås-Bergslagens Järnväg (SWB). I december 1915 fick SWB en skriftlig önskan om att man i trakten ville att det skulle byggas en hållplats intill torpet Tumultet. Så blev det aldrig och den enda hållplats som tåget stannade vid mellan Spånga och Hässelby villastad var det lilla stoppstället i Skälby.

(Foto: Henrik Henrikson)


TÖRNEBOO

Törneboll eller Törneboo var ett torp som låg mellan Markvik och Kalvudden, nära Mälaren. Det finns omnämnt i handlingar från 1638 och är utsatt på en karta från 1652. Under 1700-talet tycks dock torpet vara avhyst och på 1800-talet fanns där bara skogsmark.Till huvudmenyn

Har du kommentarer, tips eller förfrågningar: skriv E-post "Om Hässelby" . Copyright Henrik Henrikson.