Sandholmstorp

Namn på ett torp på en karta från 1739 över Hässelbytrakten. Det låg på fastlandet i höjd med södra udden av Lambarön. Det verkar ha legat nära stranden. Torpet omnämns inte i någon text, och har kanske inte ha tillhört Hässelby trots sitt läge (?)

Sandvik

Ett torp som byggdes på 1640-talet och låg 1 km NV om Hässelby Krog där friluftsbadet nu ligger. Där har bott flera smeder och under 1800-talet fick den som arrenderade torpet även rätten att fiska på Hässelbys fiskevatten. På 1960-talet revs de sista husen som tillhört Sandviks torp. (Foto ur boken Hässelby)

Scoutstugan

se Karlshäll

Sjökrogen

se Hässelby Krog

Sjöstugan

se Fiskartorpet

Sjöträdgården

Sjöträdgården låg vid Hässelby strand, ungefär där Maltesholmsbadet ligger idag. Det kallades även Hässelby torp.
Torpet hade en areal på ungefär 24 tunnland. På bilden, som är från 1956, syns bostadshuset, paviljongen, ett magasin och växthuset. Fotograf: B. Englund.

Detta är andra sidan av byggnaden.

Sjöträdgården började nämnas i tillgängliga handlingar på 1870-talet. I samma område fanns under olika tider andra torp som till exempel Hässelby Krog, Hässelby Torp, Karlhäll och Karlshamn. All bebyggelse som till hört Sjöträdgården revs på 1950-talet. Man kan se några fruktträd från Sjöträdgården som står i utkanten av Maltesholmsbadet, intill gatan. Det finns mycket att läsa om Sjöträdgården i boken Hässelby strand då och nu, som finns att köpa via hembygdsföreningen.

Här ser vi Sjöträdgårdens paviljong, som var målad grön med vita knutar. Bortom huset känner man igen den sluttning ner mot vattet som i dag är Maltesholmsbadet.

Skogskanten

Ett torp från någon gång före sekelskiftet 1800. Här bodde torpare och murare under årens lopp. Efter 1907 beboddes torpet av olika trädgårdsmästare.

Skogstorpet

Redan på 1680-talet förekom Skogstorp i handlingarna. Sedan fram till ungefär 1850 brukades detta torp av olika torpare. Sedan stod det öde och fick förfalla. Därefter revs det och i dag finns inga spår efter det.

Skogvaktarbostället

se Solbacken

Skomakarstugan

Platsen återfinns på en karta från 1809. Det låg vid vägen till Riddersvik. Det revs någon gång i slutet av 1890-talet.

Slåsta

Slåsta i Odensala socken bytte Bonde år 1734 till sig från kapten Levin Christopfer von Blixen mot bland annat hemmanet Ervinge.

Smedshagen

Smedshagen nämndes första gången 1692 och låg på Vinsta ägor. Torpet hade 32 tunnland. Smedshagens mark minskades i början av 1900-talet och styckades upp till handelsträdgårdar. I dag är hela området bebyggt med höghus. En stor ek visar var torpet låg. (Foto: Harry Grip)

Smedsstugan

En stuga som det inte finns så många uppgifter om. Omkring 1805 bodde här stataren Jan Persson med hustru och två barn.

Solbacken

se egen sida

Spånga by

1 mantal i Spånga socken som Bonde bytte till sig 1684 mot Hansta. Under den period då Hässelby gods tillhörde C G Cervin såldes 1860 gården Spånga med en areal av 22,6 har.

Stenhagen

Stenhagen var ett torp på Nälsta ägor. Arealen var drygt 37 tunnland. Torpet nämndes redan 1692. Det arrenderades ofta ut tillsammans med Trollboda. Mellan 1796 och 1853 arrenderades dessa två torp av ägarna till Riddersvik. 1904 övertas torpet av en av Hässelbys alla trädgårdsmästare. Efter 1941 finns inga uppgifter mer om detta torp.

Stora Ursvik

i Spånga socken, köptes 1661 och utbyttes 1731 mot Vällingby Lillgård.

Södergården

En av de tre gårdar som Bonde köpte upp och som revs för att ge plats för slottsbygget på 1600-talet. De andra två gårdarna hette Mellangården och Norrgården. Den 3 maj 1636 fick Carl Bonde av kronan donation på frälserätten av Södergården i Hässelby med sin areal på 9 2/3 öresland. Året efter, den 10 november, köpte han så den delen av Södergården som tillhört Göran Hansson av dennes arvingar. De sålde sin faders gård för 333 1/3 riksdaler. Ivar Nilsson (Natt och Dag) sålde 1627 den 10 februari ”sin ärfda halfgård Hesselby, räntande årligen 4 tunnor korn och 3 dagsverken” för 250 svenska daler till herr Erik Bjelke av Vik vilken sålde det vidare till Carl Bonde.


Till huvudmenyn

Har du kommentarer, tips eller förfrågningar: skriv E-post "Om Hässelby" . Copyright Henrik Henrikson.