QVARNSTUGAN eller QVARNTORPET

= se Hässelby kvarn. Bilden visar "Wäder Qvarn" på en karta över Hässelby från 1731.

RÅCKSTA KVARN

(Ägdes inte av Hässelby men hade stark anknytning till Hässelby.)

Den siste mjölnaren på Råcksta kvarn, Sven Mellsström berättade: "I dalgången från Råcksta träsk har det sannolikt funnits kvarnar sedan medeltiden. Kvarnen som står där idag byggdes 1883. Det var Knut Ljunglöf som lär bygga den."

Skogvaktaren August Andersson berättade 1948, då han var 80 år: "Råcksta kvarn malde mycket säd åt Hässelby, Åkeshov, Bällsta och alla Hässelbys torpare".


Till huvudmenyn

Har du kommentarer, tips eller förfrågningar: skriv E-post "Om Hässelby" . Copyright Henrik Henrikson.