PLAISIREN

Ordet plaisir är franska och betyder nöje, men det har inte varit så lyckat namn på ett torp. Under årens lopp har man haft vissa problem med stavningen, det har förutom Plaisiren blivit Plasir, Plasén, Pläsiren, Plaisir, Plösen eller Pläsen.

Detta torp var troligen från början av 1700-talet. Det låg på Vinstas ägor, där man på 1960-talet byggde Johannelunds industriområde.

I 1758 års förteckning över Hässelbys torp är Plaisiren upptaget som "oskattelagt dagswärkstorp under Hesselby Säterij i Spånga socken".

1790 kunde man läsa att torpet hade ett fähus, som bestod av ett fähusrum, ett foderrum och en "svale" (farstu) emellan. Dessutom fanns där ett redskapslider, ett skjul för utrustning. Torpet hade ett "pörte", det vill säga en bastu.

1868 skrivs att logen är nybyggd, att man uppfört ett nytt svinhus och en ny källare.

Plaisiren hade en undantagstuga som var lite finare än vanligt. Stugan hade förlängts med en förstuavdelning. En undantagstuga var där föräldrarna fick bo när sonen övertagit gården. Den lilla envåningslängan var från slutet av 1800-talet.

Plaisiren revs på mitten av 1960-talet.

Namnet övertogs av den spannmålsbod som ligger nära slottet och som idag blivit konsthallen Plaisiren.

Bilden visar hur Plaisiren såg ut 1964. Fotograf: okänd.


Till huvudmenyn

Har du kommentarer, tips eller förfrågningar: skriv E-post "Om Hässelby" . Copyright Henrik Henrikson.