OLJEBERGET

I början av 1800-talet fanns fyra båtsmanstorp som tillhörde Hässelby. Ett av dem var Grimsta båtsmanstorp som kallades Oljeberget. Det blev 1890 uppköpt av grosshandlare Knut Ljunglöf tillsammans med Vällingby Lillgård.

ORMÄNGEN

Det stora fältet närmast slottet kallades för Ormängen – en gammal åkermark från stenåldern. Det var den bredaste delen av det öppna stråket som ledde från slottet ner mot vattnet. ”Orm Engen” nämns för första gången 1652 på en karta över Hässelby gård. Ormängen var för miljön kring slottet av mycket stor betydelse. Den utgjorde en väsentlig del i den gårdsanläggning som tidigt uppfördes här.

Har gett namn till kvarteret Ormängen, Ormängsgatan och Ormängstorget.


Till huvudmenyn

Har du kommentarer, tips eller förfrågningar: skriv E-post "Om Hässelby" . Copyright Henrik Henrikson.