Maltesholm var ett sommarhus som uppfördes omkring 1865, då bankiren Carl Gustav Cervin ägde Hässelby slott. Det låg i en skogsdunge, i närheten av den plats där Maltesholmsbadet ligger idag.

Cervins hustru hade en syster som var gift med en officer vid namn Malte Leopold Roos. Enligt Lennart Öhrström, hässelbybo och historieforskare, byggde Cervin detta sommarhus åt familjen Roos för att familjen skulle kunna umgås på sommaren. Huset kom att kallas Maltesholm, främst för att mannen i den familjen som hyrde huset hette Malte, men även som ett skämt associerande till godset Maltesholm i Skåne.
Foto: B. Englund oktober 1956.
I en handling i AB Hässelby egendoms arkiv (i Lunds landsarkiv) finns antecknat att den första brandförsäkringen för sommarvillan Maltesholm tecknades den 14 december 1865 för ett värde av 4 000 kronor. På denna karta från 1891 kan man se var Maltesholm låg intill Mälarens strand.


Ganska snart såg Cervin att det var en bra affärsidé att under sommaren hyra ut små villor intill Mälarstranden till intresserade Stockholmsbor. På 1890-talet hyrdes de två sommarvillorna Maltesholm och Karlshäll, som låg en liten bit från varandra, för respektive 400 och 350 kronor årligen med en del möbler.
Foto: Sam Selling juli 1958.


Vägen ner från Hässelby slott till Maltesholm och de andra husen vid Mälaren. Gerd Ribbing berättade om de sommargäster som bodde på Maltesholm och de andra sommarvillorna på 1890-talet. Detta var för mer än 100 år sedan och man hade då ett annat språkbruk än idag:
”Det fanns ungdomar i sommargästernas villor på midsommaren och som rodde eller promenerade tillsammans från Maltesholm, från Kanaan eller Kalvudden. En midsommarkväll hade dom slagit sig ihop och klätt ut sig till zigenare, sotade i ansiktena och med halsdukar, långa, granna kjolar och örringar. Just då vi kom gående fick vi se dom, där dom satt invid vägen, kring en väldig gryta som dom rörde i. Och en eld sprakade och rök, och dom sjöng och skrattade. Man hade gärna velat stanna länge, länge och titta på de konstiga barnen till sommargästerna. Men det blev att komma hem och lägga sig tidigt också på midsommardagen.”
Foto: G. Selling oktober 1953.


Annons i Aftonbladet våren 1867:
”Att hyra eller arrendera. Lägenheten Maltesholm, belägen vid Hesselby lastageplats, som två gånger dagligen anlöpes af ångbåten Stäket och hvarest flera gånger om dagen kommunikation eger rum med Uppsala-båtarne. Denna lägenhet, bestående af 5 rum och kök, jemte nödiga uthus, utarrenderas helst på längre tid, med eller utan jordområde, eljest för sommaren. Fullständiga möbler finnas på stället. Närmare underrättelse meddelas på kontoret nr 6A, Malmtorgsgatan (C G Cervins kontor inne i stan).”

Annonsen till vänster är från Aftonbladet 20 juni 1867, och annonsen till höger från Dagens Nyheter 9 maj 1879.På denna karta från 1901 är många av alla byggnaderna som låg runt Hässelby brygga namngivna. Den väg som sedan leder inåt land på kartan är samma som den parkväg, vilken idag går upp till Hässelby slott.


Möblerna som ställts ut för vädring utanför Maltesholm fotograferade av Sam Selling.

Karl Rehns dotter Gerd berättade i sina minnen från 1890-talet:
”Att årligen utbjuda sommarvillorna utmed Mälaren, Maltesholm och Karlshäll, var inte någon sinekur. Det gällde att få hyresgästerna att acceptera hyran och att få greven på Hässelby slott att acceptera gästerna. Före utflyttningarna från staden skulle också de delvis möblerade villorna storstädas, grundligt, sängkläder vädras samt inventarierna kontrolleras, liksom också skedde före gästernas höstflyttningar tillbaka till Stockholm.

Till alla Mälarvillorna hörde badhus med bassänger av det gammaldags slaget, omgärdade med spjälor, genom vilka solskenet och de randiga abborrarna kunde lyckas att glida in uti det skuggiga gröna vattnet mot den branta och slemmigt hala trappan ned till bassängens träbotten. Från en bom, som gick tvärs över bassängen, hängde en stark lina, i vilken damerna höll sig, medan de gallskrikande doppade ner sig i vattnet intill halsen."

Hos familjen Rehn, som på 1890-talet bodde i en av Hässelbys flyglar, bodde ibland två jungfrur vilka hjälpte till vid storstädningarna före hyresgästers ankomst till sommarvillorna i början av sommaren.Författaren Hjalmar Söderberg lär ha skrivit ”Doktor Glas” i en av de snickarglada sommarvillorna omkring 1905. Det var troligtvis Maltesholm han satt i med sin skrivarpenna. Framför allt på grund av sin språkliga fulländning räknas ”Doktor Glas” ofta som en av de bästa som skrivits på svenska språket. Men Söderberg trivdes inte i längden på Hässelby. Han var spökrädd och trodde sig ibland möta en skräckinjagande vit fru, när han promenerade i parken invid Hässelby slott.

När Stockholm stad 1931 köpte upp Hässelby gods med all tillhörande mark av greve Christer Bonde ingick det i köpekontraktet en rad undantag för de personer som hade fleråriga avtal på sina bostäder. Där nämndes bland andra A. Danielsson, som hyrde sommarvillan Maltesholm möblerad för 500 kronor. Han fick bo kvar så länge hans kontrakt räckte.

Denna målning av Scheding är från 1990. Då hade huset varit rivet i över 30 år, så han måste ha målat huset ur minnet.Under drygt fyra månader år 1954 hade stadsdelen Hässelby Strand officiellt namnet Maltesholm. När det blev dags att namnge den nuvarande stadsdelen Hässelby Strand döptes den, efter förslag från namnberedningen och byggnadsnämnden, av stadsfullmäktige den 15 februari 1954 till Maltesholm. Överståthållarämbetet godkände namnet några veckor senare.

Spångarådet, som inte hade beretts tillfälle att yttra sig i frågan, reagerade emellertid kraftigt mot namnet och föreslog att det skulle ändras till Hässelby Strand. I en skrivelse till stadskollegiet framhöll rådet att Maltesholm var namnet på en mindre lägenhet som tidigare varit sommarnöje. Namnberedningen och byggnadsnämnden höll dock fast vid sina tidigare förslag.

Men borgarrådsberedningen och stadskollegiet med Helge Berglund som föredragande körde över sina ordinarie beredningsorgan och höll med spångarådet. Stadsfullmäktige ändrade sedan utan debatt sitt tidigare beslut, och överståthållarämbetet fastställde namnet på stadsdelen till Hässelby Strand.

Namnet Maltesholm finns dock kvar på flera ställen i området: Maltesholmsvägen
Maltesholmstorget
Maltesholm bostadsrättsförening
Kvarteret Maltesholm vid Sparrisbacken
Maltesholmsbadet
Maltesholmsskolan och Maltesholms bollplan. Skolan har till och med sommarvillan i sitt emblem, vilket dessutom finns som en stor målning på väggen intill skolans expedition.Sommarvillan Maltesholm stod sedan tom och övergiven. Husets framtid var ingen speciellt intresserad av. Det stod och förföll, och när byggnaden eldhärjades omkring 1959 så var det enkelt att bara riva ner huset. Lite rester av husgrunden finns kvar i dungen på kullen nordväst om Maltesholmsbadet, för den som är intresserad av områdets historia.
Foto: Henrik Henrikson 2006.


På detta flygfoto har jag märkt ut var sommarvillan Maltesholm låg.

Till huvudmenyn

Har du kommentarer, tips eller förfrågningar: skriv E-post "Om Hässelby" . Copyright Henrik Henrikson.