MALTESHOLM

En av de sommarstugor som hyrdes ut till stockholmsgäster i slutet av 1800-talet och i början av 1900-talet. Maltesholm låg nere vid Mälaren där man i dag finner Maltesholmsbadet. Denna bild av Maltesholm är tagen av fotograf B. Englund i oktober 1956. Villan byggdes av Cervin under sin tid som ägare till Hässelby säteri (1856-1876). Den var från början byggd åt Cervins svåger Malte Roos. Troligen är det svågerns förnamn som har gett namn åt den charmiga sommarvillan. Huset revs tyvärr 1959.

MARKVIK

Torpet Markvik låg på Vinstas ägor och var ett av de äldre i Hässelby. Redan på en karta från 1652 hittar man ”Markwijk". På 1890-talet övergick torpet till att bli en handelsträdgård. Kartan visar området kring Markvik 1901. Sedan länge är nu verksamheten nedlagd och den stora trädgården är bebyggd med moderna radhus.


Till huvudmenyn

Har du kommentarer, tips eller förfrågningar: skriv E-post "Om Hässelby" . Copyright Henrik Henrikson.