KARLSHÄLL
Huset låg nere vid Hässelby strand och byggdes troligtvis på 1850-talet. Det hyrdes i början ut till familjer som var anställda på Hässelby säteri. På 1890-talet hyrdes det ut till sommargäster för 350 kronor per år. År 1931 var årshyran uppe i 700 kronor. Under 1950-talet användes huset av flickscouter, och 1958 revs byggnaden då stadsdelen Hässelby strand byggdes upp. Scheding har 1990 målat denna bild ur minnet.

De två bilderna nedanför visar hur torpet Karlshäll såg ut 1958, strax innan huset revs, för att ge plats för den nya stadsdelen Hässelby strand. På den nedre bilden ser man hur huset låg i förhållande till de nya bostadshusen utmed parken Stråket (Stadsmuseet).


Till huvudmenyn

Har du kommentarer, tips eller förfrågningar: skriv E-post "Om Hässelby" . Copyright Henrik Henrikson.