KALVUDDEN
Detta torp, som är från 1600-talet, hade under åren en areal av 15-18 tunnland på fastlandet och dessutom 29-34 tunnland på Lambarön, denna ö som även kallats Kalvuddsholmen eller Fäholmen.
På torpet Kalvudden fanns på 1700-talet en krog. Denna krog var till för resande och fick inte servera sprit till de torparfamiljer som bodde i trakten.
Vattnet utanför Kalvudden kallades (1862) för Kalfuddssundet. Kartan visar Kalvudden och Lambarön ("Kalfuddsholmen") år 1901.

Bilden nedanför visar hur ett av torpet Kalvuddens uthus såg ut 1939 (Stadsmuseet)

Två av de gamla boningshusen finns faktiskt fortfarande kvar. De är starkt renoverade, men man kan ändå ana dess forna skönheter. Detta är huvudbyggnaden på Kalvudden. Före renoveringen som skedde någon gång omkring 1940-talet, så liknade huset mest ett gammalt kråkslott. (Foto: Henrik)
Detta är Kalvuddens gamla krog, så som den ser ut idag. Man håller på att med varsam hand sätta huset i tip-top skick. (Foto: Henrik)
På tomten står också ett gammalt brygghus kvar där man koppla av och sola sig i sommarvärmen.
(Foto: Henrik)

KARLSHAMN
Nere vid Hässelby strand, där slottets brygga låg, har under åren funnits ett flertal torp och lägenheter. Ett av dem var Karlshamn, som byggdes på 1860-talet alldeles intill Hässelby Torp, som vid den här tiden var starkt förfallet. Det nya huset fick två våningar och 14 rum.
Karlshamn hade en tomt på ett tunnland. Karlshamn hörde till de villor greve Bonde hyrde ut på sommaren eller upplät till goda vänner.
1949 övertog Spånga Folkets hus torpet och gjorde det till en fritidsgård. Huset revs 1956 i samband med att den nya stadsdelen växte fram. Bilden visar torpet så som Scheding målat det ur minnet 1990. Där kan man också se det lilla uthuset som beskrivs lite närmare nedan.

Uthuset till Karlshamn, som också är från 1860-talet, stod länge kvar, som det sista av alla de gamla husen vid Hässelby strand. Det kallades för lillstugan. Det flyttades en liten bit åt sydost en gång. Tidigare hade denna stuga en egen källare. Sedan 1960-talet tillhörde den lilla byggnaden Hässelby strands båtklubb. Men de använde den aldrig och rustade inte heller upp den. Stadsdelsförvaltningen erbjöds år 2000 det lilla huset i gåva. Men trots att parkleken Stråket ville ha stugan tackade stadsdelen nej. Man skyllde på kostnadsskäl. Då fick Hässelby teknikhistoriska förening ta över stugan istället. Stugan skulle användas som klubblokal, men det visade sig vara för dyrt att dra in vatten och el, så de planerna förverkligades aldrig. År 2006 revs huset.

Tre bilder på Karlshamns lillstuga (Foto: Henrik):

Karlshamns lillstuga 1967.

Som huset såg ut 2000.

2006 revs det lilla uthuset.

KARLSHÄLL
Huset låg nere vid Hässelby strand och byggdes troligtvis på 1850-talet. Det hyrdes i början ut till familjer som var anställda på Hässelby säteri. På 1890-talet hyrdes det ut till sommargäster för 350 kronor per år. År 1931 var årshyran uppe i 700 kronor. Under 1950-talet användes huset av flickscouter, och 1958 revs byggnaden då stadsdelen Hässelby strand byggdes upp. Scheding har 1990 målat denna bild ur minnet.

De två bilderna nedanför visar hur torpet Karlshäll såg ut 1958, strax innan huset revs, för att ge plats för den nya stadsdelen Hässelby strand. På den nedre bilden ser man hur huset låg i förhållande till de nya bostadshusen utmed parken Stråket (Stadsmuseet).

KOLKÄRR
Detta lilla torp i Spånga socken bytte Carl Bonde till sig 1636-1640.

KYRKHAMN
Ett av torpen i Kyrkhamn - detta område, som inköptes av Stockholms stad 1885. Staden uppförde i slutet av 1800-talet bostäder här för arbetare och tjänstemän som jobbade vid Lövsta sopstation. Här byggdes också en skola och kontorsbyggnad. Området inkorporerades med Stockholm den 1 januari 1975. Numera anses de tiotal byggnader som finns där ha ett stort kulturhistoriskt värde. Där har till exempel Gunnar Sträng och Herbert Tingsten vuxit upp och gått i skolan. (Okänd fotograf)

KOVIKSUNDET
Detta sund ligger mellan Hässelby Holme och Lovön.


Till huvudmenyn

Har du kommentarer, tips eller förfrågningar: skriv E-post "Om Hässelby" . Copyright Henrik Henrikson.