INGENJÖRSVILLAN
När man 1887 anlade Lövsta förbränningsstation behövde man en bostad till anläggningens högste chef. Det blev den så kallade ingenjörsvillan.

IVARSKÄRR
Detta torp låg på Vinsta ägor, en bit norr om Vinsta gård, och bestod av drygt 22 tunnland. Skogspartiet intill kallades för Ivarskärrskogen.

JOHANNELUND
Lägenheten Johannelund låg ett litet stycke nordväst om tunnelbanestationen Johannelund.

Johannelunds tomt var på knappt 5.000 kvadratmeter. Det hörde till Vinsta gård, och låg på den mark som i många hundra år tillhört Hässelbygodset. Under 1800-talets senare del och en bit in på 1900-talet bodde statarfamiljer i torpet Johannelund. En av dessa statare vid namn Pettersson emigrerade till nordamerika 1897 men konstigt nog lämnade han då kvar hustrun Augusta Charlotta och deras tre barn.

1912 bodde familjen Dunberg på Johannelund. De hade en liten son, Robert, som umgicks med den då sjuåriga sonen på Hässelby - Gösta Bonde.

1963 utförde man en del utgrävningar av en gravplats intill torpet. Där fann man omkring 90 gravar. Då gjorde man fynd som visade att organiserad bosättning har förekommit i Hässelby redan för 2400 år sedan.

Johannelund revs på 1960-talet. Det gamla torpet fick ge plats för den nya industribebyggelsen. Den flacka marken, som låg runt det lilla torpet blev det industriområde som nu ligger intill Johannelunds tunnelbanestation.

Bilderna, fotograferade av mig, är från mitten av 1960-talet.

JULIENHÄLL
Omkring 1894 fanns ett antal små lägenheter vid Ridderviks järnvägsstation. En av dem var Julienhäll på ett tunnland. Byggnaden innefattade också en liten handelsbod.


Till huvudmenyn

Har du kommentarer, tips eller förfrågningar: skriv E-post "Om Hässelby" . Copyright Henrik Henrikson.