Torpet Ivarskärr låg en bit norr om Vinsta gård. Ivarskärr, torpet i Ivarskärrsskogen, nämndes i texter redan 1692. På denna handritade sockenkartan från 1850 ser man Vinsta gård och några av de torp som tillhörde Vinsta, bland andra Ivarskärr.Ivarskärr var beläget på Vinsta ägor, och tillhörde alltså Hässelby. Dess areal var drygt 22 tunnland, varav 6 tunnland åker och resten hagmark.

År 1791 flyttade inspektorn Thunwall in i torpet. Vid en husesyn 1803 kunde man se att han inte tagit hand om torpet så speciellt bra. Torpet saknade nämligen hönshus och svinhus med mera. Tre år senare gjordes en ny husesyn, och då kunde man konstatera att ”sedan föregående syn förehades har detta torp till ingen del blifwit under denna tid förbättrade utom twärtom försämradt”.

År 1814 övertog Lars Sjöqvist torpet. Sedan blev Adolf Eriksson torpare på Ivarskärr, och han kunde ta tag i saker och ting. Han byggde ett nytt bostadshus och han fixade till källaren. Kartan är från 1861 och visar Vinsta gård (”Windsta”) och de närmaste torpet, bland andra Ivarskärr.I detta utdrag från folkräkningen 1880 ser man att Ivarskärr då beboddes av torparen Clas Göran Andersson, född 1845. Han bodde där tillsammans med sin hustru Johanna Matilda Gustafsdotter, och deras elvaåriga dotter Matilda Vilhelmina.

Torpet lämnades år 1887 över till Nils Nilsson på 5 år mot 156 mansdagsverken, och han efterträddes år 1889 av Johan Morling i Nytorp.

Och år l891 blev Carl Petter Jansson torpare på Ivarskärr mot 156 mans- och 20 kvinnsdagsverken om året. Det var hans hustru Lovisa som fick utföra kvinnsdagsverken. Hon var 58 år. Dagsverken utfördes troligen på Hässelby gods. Vanliga jobb där för kvinnor var att mjölka kor och hjälpa till vid höskörd. De hade en son, som också bodde på Ivarskärr. Han hette Karl Fredrik och var döv. Men han var i alla fall 34 år när familjen flyttade till Ivarskärr, så han hjälpte säkert till på torpets marker.I dagstidningen ”Gamla och nya hemlandet” som gavs ut i svenskbygderna i USA kunde man läsa den 11 november 1903: ”En gumma Jansson från Ivarskär i Spånga socken fanns den 20 oktober 1903 liggande död å landsvägen nära Hässelby torp. Den gamla hade nyss förut varit inne på sistnämnda ställe, där hon lånat en potatisqvarn, som hon bar med sig.”

Detta är den Lovisa Jansson som vi kan läsa om härovan. Hon var 70 år när hon så plötsligt segnat ner och dött på väg hem till Ivarskärr. I tidningsartikeln kallas hon för gumma, en benämning som kanske inte skulle kännas så lämplig idag.En metkrok av ben utan hullingar hittades år 1901 vid torpet Ivarskärr. Den är från den yngre stenåldern (ca 2500-1500 f. Kr.).

Om det på den tiden fanns någon fast bosättning i denna del av landet är svårt att säga. Men det här fynden visar tydligt, att området i alla fall fick tillfälliga besök av människor. Den här kroken har troligtvis tappats av någon man, som tillfälligt besökt platsen, på en fiskefärd.

Metkroken är av ben, saknar hullingar, men har två fästehak upptill. Den är 3,9 cm lång och förvarades under många år av kammarherre Christoffer Pau på Herrestad i Södermanland. Numera finns kroken på Historiska Museet i Stockholm.I fastighetsboken finns noterat om Ivarskärrs olika ägare under 1900-talet.Om en utlänning i början av 1900-talet önskade att tillfälligt få vistas i landet, men saknade giltigt pass, så fick man ansöka om uppehållstillstånd.

Detta gjorde Felix Rätzer från Tyskland. Han skrev den 10 februari 1923 till polismyndigheten i Stockholm. Felix Rätzer var motormekaniker och kom från Lunzenau. Han var 27 år och hade arbetat lite på olika platser i Sverige.

Nu skulle han hjälpa till på ett villabygge i Spånga. Under tiden fick han hyra ett rum och kök på torpet Ivarskärr. På frågan om varför han inte hade något pass svarade han: ”Tyska konsulatet vägrar utfärda pass på grund av att jag är statslös.” Han fick senare svenskt medborgarskap och bosatte sig i Stockholms innerstad.I ett arealbevis från 1931 kan man se att småhusbyggena i området har påbörjats och delar av Ivarskärrs mark har delats upp till tomter åt nybyggare.En karta från 1951,
där man ser att Ivarskärrs mark styckats upp i mindre tomter.På 1950-talet låg torpet mellan Granhultsvägen och Ullvidevägen. På detta flygfoto från 1958 ser man att torpet börjar få nybyggda villor som grannar.

Bland de som bodde på Ivarskärr kan man se bland andra:
Anders Petter Svensson som köpte Ivarskärr den 1 augusti 1922.
Gustav Adolf Vollmer Wahlberg flyttade in den 7 nov. 1945.
Theresia Eriksson 13 dec. 1946.
Jan Olof Gustav Wahlberg 4 maj 1955.1971 började man bebygga området kring Ivarskärr med radhus och villor. Torpet Ivarskärr revs 1972, men namnet finns kvar i Ivarskärrsvägen, som anlades 1954. Men torpet låg en liten bit från nuvarande Ivarskärrsvägen. Det låg ungefär där Ripvidegränd 6 ligger idag.Det finns faktiskt en bild av Ivarskärr! Kerold Klang, som är en svensk serieskapare, konstnär och journalist, brukade fotografera gamla byggnader som skulle rivas. 1972 tog han denna bild av fastigheten Ivarskärr.

Kerold Klang skrev på bildens baksida: ”Fastigheten Ivarskärr, Hässelbyvägen 132, Kälvesta, Spånga, år 1972. Byggnaden står inför rivning efter brand. Möjligen var huset en ombyggnad av det ursprungliga torpet Ifvarskärr, omnämnt redan 1692.”

Barn i omgivningen kallade villan för Spökhuset, möjligen för att det stått obebott i flera år och förfallit.Så här ser Ripvidegränd ut idag. Här har Ivarskärr legat. Bilden är från Googles.


Till huvudmenyn

Har du kommentarer, tips eller förfrågningar: skriv E-post "Om Hässelby" . Copyright Henrik Henrikson.