HAMMEN
Ett torp som på 1760-talet beboddes av Klefberg, som var murare på Hässelby.

HANESTA
Detta torp till hörde Hässelby från 1661. Det låg i Spånga socken vid Hägerstalund. Carl Bonde bytte 1684 bort Hansta mot Spånga by och Lilla Ursvik.

HUSVIK
Ännu ett av de torp som tillhörde Hässelby på 1660-talet.

HÄSSELBY HAGE
Ett torp som i slutet av 1500-talet och i början av 1600-talet låg i Hässelby.

HÄSSELBY HOLME
Citat ur ”Hesselby, arkivalier rörande egendomen och dess egare”:
Trädgårdsmästaren vid Hässelby Jonas Söderberg hade under vintern 1714 på holmen [Hässelby Holme] fällt virke till en bro och en iskällare, tillsammans 7 stockar. För detta instämdes såväl trädgårdsmästaren som riksrådet Bonde år 1717 till Häradsrätten för åverkan, emedan det var tvistigt, om holmen, som låg i rågången mellan Hässelby och Hostad, tillhörde det ena eller det andra hemmanet, varför kungliga rådet förbjudit all åverkan på densamma. Riksrådet Gustaf Bonde protesterade ivrigt häremot och kände sig högeligen förnärmad över att han inte fick göra vad han ville med träden på sin egen holme. ”

HÄSSELBY KROG
Hässelby krog låg vid nuvarande Hässelby strand och fanns förmodligen redan under medeltiden. Hässelby krog är säkert äldre än säteriet trots att det inte förekommer i källorna förrän på 1670-talet. Mycket mer om detta torp finns att läsa i böckerna ”Hässelby strand då och nu” och ”Hässelbytorp”, som finns på Hässelby hembygdsförening. Kartan är från 1739.

HÄSSELBY KVARN
Denna kvarn som även kallades Hesselby mölla är upptagen på 1652 års karta och låg sydväst om slottet, ungefär där ”Solbacken” nu ligger. Där maldes Hässelbys all säd. Det har funnits både en väderkvarn och en vattenkvarn där. I boken ”Hässelby gård då och nu” finns mycket om denna kvarn.

HÄSSELBY TORP
Där Hässelby krog låg finner vi efter cirka 1810 ett torp med namnet Hässelby torp. Det finns mycket att läsa om detta torp i boken ”Hässelbytorp”. Kartan är från 1873.

HÄSSELBYDALEN
Den geologiska benämningen på dalgången som ligger innanför åsen Nockebyribban, vilken löper utmed Mälarens strand. I Hässelbydalen går en vattendelare i höjd med Smedshagen. I dalen gick en gång en bred och långsamt flytande å kallad Hässelbyån. Den följde nuvarande Lövstavägen och Bergslagsvägen och mynnade så småningom i Råcksta träsk och därifrån i Mälaren.

HÄSSELBYSUNDET
Det sund som ligger mellan Hässelby Holme och stadsdelen Hässelby strand. På 1600-talet kallades vattnet för Hässelbyviken.

HÄSSELÄNGEN
Den öppning som ligger mellan Loviselundsskolan och allén. Där finns parklek, fotbollsplan och dansbana. Där brukar den årliga majbrasan anordnas.

Till huvudmenyn

Har du kommentarer, tips eller förfrågningar: skriv E-post "Om Hässelby" . Copyright Henrik Henrikson.