En handritad karta från 1850 där man kan se torpet Granskog uppe till vänster.
Torpet byggdes på 1600-talet, och låg på Lunda och Skesta utmarker. Det var alltså ett av de äldre torpen i Hässelby. Riksskattmästaren Gustaf Bonde köpte 1660 torpet "Granskough" av rikskansler Magnus Gabriel de la Gardie och köpet fastställdes år 1665.
År 1692 hette torparen på Granskog Jöran Göransson. 1711 tog sonen Mats med hustru Brita över torpet. De bodde fortfarande kvar 1734. Vid husesynen år 1750 lämnade Peder Larsson över Granskog till gårdsdrängen Nils. Därefter gick arrendet i arv från far till son i fyra generationer under sammanlagt 108 år.

Nedtill på den här kartan kan man ana var Berghamns brygga skulle komma att ligga.
År 1851 års huseynsinstrument visade att åkerjorden på Granskogs torp var "illa skött och dikning försummad".
Vid slutet av 1880-talet exproprierades mycket av Granskogs åkrar. Det var Järnvägen Spånga-Lövsta som då drogs fram genom Granskogs marker.

Carl Lindau, som brukar kallas Hässelby villastads grundare, bodde en tid 1889 på Granskog innan han flyttade till stationshuset vid Riddersviks järnvägsstation.
En stor del av Granskogs ägor styckades och försåldes till trädgårdsmästare och andra privatpersoner. Torpet övertogs år 1890 på 15 år av trädgårdsmästaren A. J. Jansson mot en summa av 450 kronor.

Kartan är från 1901. Bebyggelsen av villastaden har inte kommit igång, och man ser torpet Granskog uppe till vänster, strax norr om järnvägen som gick till Lövsta sopstation.

I närheten av torpet fanns, enligt flera uppgifter från 1930 och 1950, en åker som kallades ”Granskogs-svintrynet”. Det var åkerns form som gav upphovet till namnet.
1907 flyttade det sista paret in på Granskog. Det var Oscar och Cristina Andersson som då övertog byggnaderna.
De startade där en åkeriverksamhet. Åkeriets hästar hade man i torpets lada, som gjordes om till stall. Oscar Andersson dog 1917 av brusten blindtarm. Cristina övertog då verksamheten. Hon kallades därför allmänt för Åkar-Stina.Dan Sundén berättade:
Torpet Granskog revs av min farmor Cristina Andersson. Hon byggde 1927 ett nytt hus på den gamla grunden. Jag är uppvuxen i det huset. Det var då vitt, men har numera fått en gul puts. Det är villan med adress Granskogsvägen 60.
Åkeriverksamheten bedrevs i stallet. Enligt vad jag minns fanns det plats för tolv hästar i stallet. Namnen fanns kvar i boxarna när jag växte upp.
Åkar-Stina var alltså min farmor, och hon gifte om sig 1925 med Fritz Sundén som var min farfar. De fick en son ihop, Erland Sundén, min pappa.
När min farmor la ner häståkeriet starta hon en livsmedelsaffär på Glädjevägen. När konsum öppnade på riddersviksvägen var vi barn förbjudna att handla där.”
Foto: Henrik Henrikson 2009.På detta flygfoto från 1936 ser man den vita villan som är byggd på den plats där torpet Granskog låg. Den avlånga byggnaden är torpets ladugård och lada, som sedan fungerade som åkeriets stall. Förbi ladan går på bilden Hängbjörksvägen. Den finns inte kvar längre. Bakom den vita villan syns ett äldre boningshus som hörde till torpet.Ett flygfoto från maj 1932. Granskog syns upptill vänster. Till höger ser man järnvägsspåren ut till Lövsta sopstation.
Foto: O. Bladh.Ytterligare ett flygfoto från en annan vinkel. Järnvägsspåren skymtar i vänstra hörnet, och Granskog med sin långa lada syn ovanför bildens mitt.
Detta flygfoto från 1936 var ursprungligen svartvitt, men Anders Tengner har skickligt färglagt den. Granskog ligger nedtill vänster.
Där växthusen syns på bilden ligger idag SKB-husen vid Granskogsvägen.Det vita huset, som Fritz Sundin och Cristina (Åkar-Stina) byggde 1927 har med tiden fått en mer gul puts.
Foto: Henrik Henrikson 2009.
Den lilla stugan, som tillhört Granskog, fotograferade jag 1967.
Fabbe Wahlberg målade ladulängan 1986. Den högra delen, där Hängbjörksvägen smiter runt hörnet, var ladugård och den vänstra delen var lada.
Fabbe Wahlberg var faktiskt ett tag teckningslärare i Sankt Jacobi skola i Vällingby.En vintrig eftermiddagsbild av Granskogs ladugård från Hängbjörksvägen. Målad av Fabbe Wahlberg 1986, strax innan byggnaden revs.Även om torpet Granskog revs för nästan 100 år sedan och ersattes av villan till höger, så finns en stuga kvar som tillhörde torpet, den lilla stugan på Grantorpgsvägen 58.
Foto: Henrik Henrikson.Jag hälsade på där 2006. Ägarna till den lilla stugan berättade då: ”Vi har bott här ett tjugotal år. När vi flyttade in bestod huset av två bostäder med ett utrymme mellan som hade stampat jordgolv. När vi renoverade ett av rummen fann vi en dörrtröskel som var mycket nedsliten och verkade mycket ålderdomlig. Dessutom fanns rester i väggen efter en skorstenssockel, och nedanför fanns plattor som varit framför en eldstad. Det visar att det här är ett gammalt bostadshus.”
Foto: Henrik Henrikson 2006.Den lilla stugan ligger i ett område där det numera mest är nybyggda hus, och man får hoppas att stugan får vara kvar länge än.
Foto: Henrik Henrikson 2009.Så till slut ännu en bild av den fina villan som står på den grund där torpet Granskog en gång i tiden låg.
Foto: Henrik Henrikson 2009.

Till huvudmenyn

Har du kommentarer, tips eller förfrågningar: skriv E-post "Om Hässelby" . Copyright Henrik Henrikson.