GRANSKOG
(fotograf: Henrik Henrikson)

Detta var det hus som jag efterlyste. Jag hade tagit denna bild 1967. Christer Hedberg på Åkermyntan Mäklare AB och Bengt Rydstedt, som bott i Hässelby länge identifierade huset. Det är Granskog.
Torpet ”Granskough” var ett av de äldre i Hässelby. Det ägdes före 1660 av rikskansler Magnus Gabriel de la Gardie, då Gustaf Bonde köpte torpet.
År 1882 hade Granskog en area på 33 tunnland. Vid slutet av 1880-talet byggdes järnvägen till Lövsta och den drogs då över Granskogs mark. Det mesta av torpets mark styckades sedan upp och såldes till trädgårdsmästare.
1907 bosatte sig Oskar och Kristina Andersson på Grantorp. De var inga jordbrukare utan ägnade sig åt åkeriverksamhet.

I slutet av sommaren 1815 beslutade man sig för att ta i med skarpen mot okunnigheten i socknen. På den tiden fanns ingen obligatorisk skolgång. Om föräldrarna kunde lära sina barn att läsa innantill och katekesen utantill så ansåg man att de hade alla kunskaper som behövdes. Vid en razzia på torpet Granskog fann man att den fjortonårige pojken Sven Svensson, som bodde där, ”kan endast ett hufvudstycke och är vårdslös”. Som straff sattes han i stocken. Man kan undra om han därmed blev mer bildad.

Idag ser huset nästan likadant ut som för 40 år sedan. När den nuvarande ägaren renoverade ett av rummen fann de en dörrtröskel som var mycket nedsliten och verkade mycket ålderdomlig. Dessutom fanns rester i väggen efter skorstenssockel, och nedanför fanns plattor som varit framför en eldstad. Det måste varit rester efter det gamla torpet.

Denna lada tillhörde förr i tiden torpet Granskog. Målningen är gjord av Fabbe Wahlberg på 1980-talet. Fabbe var teckningslärare i Sankt Jacobi skola i Vällingby.

I dag ligger det charmiga lilla huset lite inklämt mellan villor, parhus och radhus.


Till huvudmenyn

Har du kommentarer, tips eller förfrågningar: skriv E-post "Om Hässelby" . Copyright Henrik Henrikson.