FACKELROSSJÖN
Någon gång under stenåldern, omkring 2000 f.Kr. hade landet rest sig så mycket att en grund sjö blev avsnörd i det låglänta området väster om nuvarande bollplanen Hässelby Västra, Fackelrossjön. Den praktfulla fackelrosen, eller fackelblomster, blommade med sin purpurröda blomspira utmed den grunda sjöns stränder.

FISKARTORPET
Detta ställe kallades i början för Sjöstugan, och har även haft namnet Lövsta Backstuga. I början av 1800-talet etablerades namnet Fiskarstugan eller Fiskartorpet. Det finns notiser om de som bott på det torpet ända från 1756. Då bodde Hindrich Jansson med hustru där. Bland de som senare bott på Fiskartorpet kan nämnas fiskaren Per Gentzel (född 1790) som på 1820-talet bodde där med hustrun Greta Lisa Edman och deras två barn. Per blir enligt en anteckning "varnad för fylleri och våldsamt bemötande emot sin hustru". De som bodde på torpet var fiskare eller torpare. I början av 1900-talet finner vi bland annat handlare, plåtslagare och skogsarbetare bland de som flyttade in på torpet och under 1940-talet var statsrådet Albert Forslund några somrar där.

FORNBODA
¼ mantal i Fresta socken och Vallentuna härad, ägdes av Hässelby 1692-1737.

FRIBORG
En lägenhet som byggdes i slutet av 1800-talet, och som med sina fyra tunnland låg ett stycke från Riddersviks järnvägstation nedåt Mälaren.


Till huvudmenyn

Har du kommentarer, tips eller förfrågningar: skriv E-post "Om Hässelby" . Copyright Henrik Henrikson.