EDALUND

Edalund var en av de hundratalet trädgårdar som fanns i Hässelby villastad under första hälften av 1900-talet. Den hade benämningen stadsäga 1238 och låg mellan nuvarande Lövstavägen och Edelundavägen. På nedanstående lite suddiga flygfoto kan man se Edalunda som mittenhuset av tre villor utmed den gata som då hette Sagavägen. Huset finns inte kvar idag.

Första ägaren till Edalund var trädgårdsmästare Karl Albert Linderoth, född 3 januari 1866. Son till Carl Carlsson och hans hustru Johanna.

Han köpte tomten 1906 och bostadshuset var färdigbyggt året efter. Ytan var 9731 kvadratmeter och bestod av blandad lera och dyjord, lämplig för de grönsaker som man odlade. Adressen på den tiden var Sagavägen 3, och man hade telefonnummer 108.

Våren 1919 satte trädgårdsmästare Karl Linderoth in den här annonsen i tidningen Dalpilen.

På 1930-talet hade man tre större och två mindre växthus för sina grönsaksodlingar.

På denna karta från 1930-talet kan man se stadsäga 1238, som jag gulmarkerat. Det som på kartan benämns kommunalhus är nuvarande Hässelby museum.

Karl Linderoth gifte sig 19 oktober 1890 med Hilma Albertina, född Rosenkvist. De fick barnen Hugo, f. 1899, Eda (Beda?), f. 1902 och Greta, f. 1910.

Det lär ha varit dottern Eda som gav anledning till namnet på villan.

Karl Linderoth fick under åren flera medaljer och pokaler vid olika trädgårdsutställningar. Han dog 1941.

På detta flygfoto från 1958 kan man se Edalund. Tomten är gulmarkerad, och jag har lagt in var nuvarande Lövstavägen går.

Dottern Eda, som givit namn till Edalund, hyrde på 1940-talet en sommarstuga på Lambarön. Ibland tog hon sig till fastlandet tillsammans med sin son Lennart för att handla, och passade då samtidigt på att besöka sitt barndomshem Edalund.

Sonen kan berätta: ”Efter en lång promenad var vi framme vid Edalund, min mors föräldrahem. Mormor Hilma låg fortfarande nedbäddad i sin säng till följd av slaganfallet 1941. Vårt besök, säkert ett välkommet avbrott i mormors tristess. Min mor och jag kände också en tillfredsställelse att komma dit på besök. Hur klarade fröken Vikman att sköta mormor i alla år utan att hon fick liggsår? Minst sagt enastående...”

Hilma dog 1948.

Här är ett flygfoto av idag med samma bildutsnitt som på bilden ovanför. Här kan man se var Edalund låg. Idag finns inget kvar av bostadshuset eller växthusen. Där ligger nu moderna bostadshus.


Till huvudmenyn

Har du kommentarer, tips eller förfrågningar: skriv E-post "Om Hässelby" . Copyright Henrik Henrikson.