Björnboda omnämnes redan 1599. Torpet tillhörde Vinsta gård. Från mitten av 1600-talet räknades Vinsta till Hässelby, och därmed var också Björnboda en del av Hässelby.

År 1790 omnämnes att torpet saknade en bod, och detta var ett tecken på stor fattigdom. Detta antecknades vid den husesyn som gjordes då Jan Jacobsson, som innehaft torpet i 24 år, lämnade över torpet till Eric Persson.
Under perioden 1810-17 stod i husförhörslängden både Eric Persson och sonen Eric Ersson som torpare på Björnboda. När sonen Eric helt tog över ansvaret för torpet fick fadern bo kvar till sin död 1822. Eric Ersson verkar ha brukat torpet till sin död 1842 och därefter får änkan Catarina Mårtensdotter bo kvar på torpet till sin död 1846. Deras son Gustaf Ersson övertog driften av torpet år 1844 och innehade det vid husesynerna åren 1851 och 1860. Gustaf dog 1864, endast 43 år gammal. Den fattiga änkan, Vilhelmina Nyman, fick stanna på torpet med sina barn till sin död 1868.

Vid en inspektion 1868 av Björnbodas ladugård med fähus, stall och loge bestämdes att det gamla halmtaket skulle ersättas med spån på bräder. Gustafs äldsta dotter Sofia Wilhelmina hade då gift sig med Carl August Carlsson och de finns skrivna på torpet tillsammans med några av hennes yngre syskon.

Kartan visar Hässelbyområdet 1846. Hässelby slott syns längst ner till höger och Björnboda en bit norrut.
Björnboda hade 1894 en areal av 29 tunnland. Det var 10 tunnland åker, 2 tunnland äng och 15 tunnland hagmark, resten ”impedimenter”, alltså mark som inte kan användas till någonting alls, berghällar och sådant.

Torparen Carl August Dahlbäck med familj verkar ha kommit till Björnboda 1872. Det är i alla fall vad anteckningarna om nattvarden visar. I alla fall utarrenderades Björnboda år 1891 på tio år till denne Carl August för en årlig summa av 250 kr. Han verkade här tillsammans med sin hustru Karolina. Och de stannade ända till 1911.

På den här kartan från 1850 ser man att torpet Björnboda låg en liten bit nordväst om Vinsta gård.På bilden är torparen Carl August Westerlund sittande, hans hustru Karolina stående bakom, dottern Julia i vit klänning och i hörnet dotterns man Nils Larsson, som var son till trädgårdsmästare Karl Larsson i Hässelby.

1911 flyttade Carl August Westerlund och hans hustru från torpet.
Fotograf okänd.Vi ser här samma Karolina Westerlund 1913, ett par år efter att hon och hennes man lämnat Björnboda.

Karolina föddes 1854 i Revesjö, Östergötland. Hon hette då Johannesdotter.

Karolina står här med sin dotter.Barbro Jernström har skickat in dessa två bilder och berättade:
”Jag sitter i knäet på pappas mormor Karolina Westerlund. Hon var torparmor på Björnboda. Karolina blev änka 1920 och avled september 1945. Älskade henne verkligen.”


I en berättelse om hur det var i Vinsta på 1930- och 1940-talet berättade Ingrid Nygren att Björnboda torp på den tiden var ”en liten gård där man hade kor och hästar”. Där fanns också höns och grisar.

På denna karta från 1901 ser man hur Björnboda låg i förhållande till Vinsta och Hässelby slott. Man kan även se en del av de andra torpen, som tillhörde Hässelby. BT betyder båtsmanstorp.När den siste torparen hade flyttat från Björnboda hyrde Sten Apelgren huset i början av 1960-talet. Han var föreståndare för en ungdomsgård och hade många år arbetat inom ungdomsverksamhet och tyckte att något borde göras för att lösa Vinstaungdomens fritidsproblem.

Traktens tonåringar hade för honom klagat över att de inte gärna åkte till ungdomsgårdarna i Hässelby och Vällingby på grund av de långa avstånden. Därför etablerade sig Sten Apelgren i Björnbodatorpet, skaffade bordtennisbord och sällskapsspel, ordnade kurser och visade film. Stugan blev ett populärt fritidstillhåll för det ungdomen i Vinsta.
Foto: Sam Selling 1956.Den något experimentbetonad ungdomsverksamheten, som helt byggde på ett privat initiativ, fick hösten 1962 barnavårdsnämndens ekonomiska stöd, bland annat till hyran. Ett trettiotal barn och ungdomar i det lokalfattiga Vinstaområdet besökte regelbundet torpet.

Gårdsföreståndaren Sten Apelgren kunde nu erbjuda medlemskap i en rad fritidsgrupper. Han skaffade bland annat fram en uppsättning utrangerade slip- och symaskiner för dem som var intresserade att sy och slöjda.
Bild ur tidningen Västerort 1962.Även en föräldraförening bildades för att stödja ungdomsverksamheten i Björnboda – ordförande fick ingenjör Einar Svensson bli. En biträdande föreståndare, fru Lolo Carlberg, tidigare verksam vid Hässelby Gårds ungdomsråd, anställdes speciellt med tanke på arbetet bland flickorna.

Men man släppte inte in vem som helst på ungdomsgården. På skylten ovanför dörren satt en skylt: ”Endast för inbjudna gäster”.
Foto: Gärd Fogde november 1966.Tyvärr blev den ideella verksamheten inte långvarig. Det beslöts 1963 att Björnbodatorpet skulle rivas och ersättas med villor och radhus. En skrothandlare fick tillfälligt bedriva sin verksamhet på torpet. Så här kunde det då se ut kring ladugården.
Foto: Gärd Fogde november 1966.


På en cykeltur med min kompis Anders tog jag denna bild. Jag visste inte då att det var Björnbodatorpet, eller att det var en skrotnicke som höll till där, men kåken såg idyllisk ut där den låg uppe i skogsbrynet, så vi stannade till och jag tog en bild.

Visst tyckte jag att det såg lite väl skräpigt ut kring huset, men det försökte jag dölja genom att låta en buske i förgrunden skymma det värsta på bilden. Vägen som syns är Björnbodavägen.
Foto: Henrik Henrikson 1967.Ett av fönstren mot sydväst på torpets framsida.
Foto: Margareta Cramer juli 1968.


Björnboda från nordost. Foto: Margareta Cramer juli 1968.


Interiör och bild av köket i Björnboda.
Foto: Margareta Cramer juli 1968.


1963 beslöts att Björnbodaområdet skulle exploateras och ge plats åt villor och radhus. Därför revs torpet Björnboda någon gång på 1970-talet. Men namnet lever kvar, bland annat i Björnbodavägen som fick sitt namn 1954.

Det har förekommit uppgifter om att torpet skulle ha legat ungefär där Björnboda Torg ligger eller där Björnbodaskolan ligger. Inte riktigt rätt. Där Björnbodatorpet låg finns idag det hus som har adressen Ivarskärrsvägen 53 (jag har markerat torpets placering med rött på kartan). Ladan fanns där husen Ivarskärrsvägen 35 -37 ligger idag.


Till huvudmenyn

Har du kommentarer, tips eller förfrågningar: skriv E-post "Om Hässelby" . Copyright Henrik Henrikson.