Bergtorp var ett litet torp som låg mittemot Hässelby Villastads kyrka. Första gången man hittar namnet i tillgängliga handlingar var år 1692. Då bodde här Lars Andersson med hustru Brita Olsdotter och dotter Anna. Juldagen 1700 tog de nattvarden. De bodde kvar ännu år 1710.

Bergtorp, som var beläget på Vinsta ägor, hade en areal av 17 tunnland.
Bergtorp har under åren haft många torpare och arrendatorer. Här har också bott en mängd pigor och drängar.
1720 hette torparen Johan Johansson. 1778 var Johan Olsson torpare här. Om honom och hans familj kan man läsa: ”Den 28 October dog torparen Johan Olssons hustru Brita Persdotter af Koppor 29 år gammal. Första november dog hans äldsta dotter Anna Greta i Bergtorpet af Koppor 4 år 4 månader.” Det var den stora koppepedemin som rasade i Sverige 1778-79 och nu hade drabbat Bergtorp.
Johan och dottern Stina klarade sig dock.

Vid 1789 års husesyn avträddes torpet av Anders Larsson, som bott där endast två år, till förre bonden Jon Jonsson i Vinsta.
År 1795 hölls ny husesyn, då torpet tillträddes av Jan Andersson från Ervinge.

På denna karta från 1846 ser man Bergtorp som ligger på den gamla landsvägen mellan Hässelbygodset och Riddersvik.
År 1831 blev Olof Olsson torpare på Bergtorp. Torpet var då ”i vanhäfd så till åker och stängsel som åbyggnader”. Olof Olsson var gift två gånger. Första gången med Anna Olsdotter (född 1786) och de hade dottern Anna Stina (född 1825). De hade dessutom fostersonen Carl Petter Pehrsson (född 1835). År 1839 dog emellertid hustrun Anna.

Året efter ingår Olof nytt äktenskap och då med Brita Lisa Ersdotter (född 1813). Här föds döttrar Lovisa Charlotta (1841) och Brita Matilda (1844). Dessutom kommer det en fosterson till in i familjen, nämligen Lars Petter Ramström (1843).
Under årens lopp hade Olof rätt många pigor och drängar anställda. Bl.a. arbetade här bröderna Gustafsson. De var Anders, som sedan blev torpare på Berghamn, och Carl Erik, som sedermera gifte sig med Olofs dotter Lovisa Charlotta och sedan också blev torpare på Bergtorp.
Från torpet Glädjen kom drängen Johan Andersson Ljunggren (1816), Om honom har pastorn skrivit: ”ärlig, erkänt ett lägesmål”. Bläddrar man över till Glädjen så står här: ”har erkänt sig hafva lägrat Pigan Anna Lotta Larsdotter”. Det betydde att han hade gjort henne med barn.

Några år före sin död fick Olof Olsson överlämna arrendet till Olof Matsson och hans hustru Charlotta Persdotter (1825), Olof Olsson bodde kvar på Bergtorp ända till sin död 31.5.1863.

Kartan är från 1861 och Bergtorp ligger mitt i bild, invid den gamla landsvägen. Här har man ritat in den järnväg som sedan skulle byggas.
När Olof Matsson dog 1868 kom en dräng från Nytorp Anders Edvard Andersson och tog över. Han tog även över Olof Matssons änka som han förmodligen varit bekant med sedan tidigare. Han hade nämligen tjänat som dräng hos Olof Matsson, men slutat och också jobbat några år på Kalvudden och Granskog. Nu var han alltså tillbaka på Bergtorp. Men han och familjen blev inte länge kvar här. 1873 flyttade man över till Smedshagen.

Foto: Stig Forslund.
1873 kom ovannämnda Carl Erik Gustafsson med familj till Bergtorp. Hustrun Lovisa Charlotta hade ju varit dotter i huset och Carl Erik varit dräng där. Han hade under mellantiden tjänat under Hässelby som statdräng.

Nu börjar en arbetsam tid för Carl Erik och Lovisa Charlotta. Deras torp var 17 tunnland stort och arrendeåtagandet bestod i 156 mans och 50 kvinnodagsverken.

Utöver pigor och drängar bodde här också tidigare torparen Olof Olssons änka Brita Lisa. Carl Erik var nu alltså torpare på Bergtorp och hans bror Anders var torpare på granntorpet Berghamn.

Bilden visar hur uthuset på Bergtorp såg ut. Det revs någon gång omkring 1970. Foto: M. Cramér 1967.
”Husesyner hafva sedermera hållits åren 1851 och 1860. Sistnämnda år voro husen å Bergtorp brandförsäkrade för 650 Rdlr B:o.”

Den 4 maj 1881 dog brodern Anders Gustafsson på granntorpet Berghamn och några år senare revs det torpet. Torparen på Bergstorp, brodern Carl Erik Gustafsson, övertog då markarrendet och fick då ännu mer mark att ta hand om.

Bilden är ytterligare ett foto av uthuset på Bergtorp. Foto: M. Cramér 1967.Vid 1890 års folkräkning ser man att Carl Erik Gustafsson med sin hustru och dotter fortfarande bor kvar på torpet. Dessutom bodde i torpet två drängar, Karl Olof Strömberg (född 1869) och Karl Olof Andersson (född 1862). Livet som torpare blev alltmer tungt och slitsamt för Carl Erik Gustafsson. Till slut orkade han inte längre. På hans rad i husförhörslängden skrivs den 26.4.1894: ”Sjelfmord medelst hängning".

Annonsen, som är klippt ur Stockholmstidningen 1895, visar vad som auktionerades ut på torpet Bergtorp när en ny torpare skulle flytta in.

Under 1890-talet och en bit in på det nya seklet hade Bergtorp många arrendatorer. Alla hade stora familjer och dessutom hade de inneboende. Det var folk från den närbelägna sopanläggningen vid Lövsta. De hade börjat svämma in över trakten för bostadsnöden var stor. De gamla torpställena började styckas upp i småtomter.

Bergtorp moderniserades med veranda och snickarglädje under 1800-talet. Vid sekelskiftet 1900 styckades marken och såldes till intresserade villabyggare. Gustaf Håkansson köpte Bergtorp av Greve Carl Trolle Bonde år 1905.
Torpet såldes vidare till Johannes och Josefina Granath ungefär 1906. Torpet ärvdes sedan av sönerna Erik och Carl Granath.

I AB Stockholmtelefons katalog hittar man vedhandlare Erik G A Granat och målare Carl E W Granath, Bergtorp, med telefonnummer 34.

Carl var målarmästare och har målat och tapetserat i åtskilliga hässelbyvillor. Lars-Erik berättade 2004:
"Carl Granath var målarmästare och enligt mina föräldrar en mycket prydlig man i sin ungdom och medelålder. Trots sitt "smutsiga jobb" var han propert klädd på fritiden. Han förblev ungkarl. När Carl blev gammal gick han alltid klädd i svart kostym och svart hatt. Carl bodde på övervåningen och rökte pipa. Jag minns som 6-åring att faster Elin som var handikappad flera gånger sade att hon var rädd för brand i huset, eftersom Carl också var sängrökare."

Kartan är från 1901 och man ser de första villorna i det som skulle bli Hässelby villastad växa upp kring det gamla torpet Bergtorp. Gatorna hade ännu inga namn utan varje villa hade ett eget namn.
På detta foto ser man hur nära kyrkan Bergtorp låg.

På 1920-talet bodde Erik Granath i torpets undervåning och brodern Carl på vindsrummet.

En notis ur Stockholms Förstadsblad från 28 juli 1923: "Vedhandlaren Erik Granath i Hässelby hade haft synnerligen skräpigt och snuskigt på sin tomt i Hässelby. Hälsovårdstillsyningsmannen hade anmärkt på förhållandet och vid slutsammanträdet dömde häradsrätten till 25 kronors böter."

Lars-Erik Widell berättade:
"Min pappas faster hette Elin och var gift med Erik Granath. Farbror Erik "handlade med ved" under kriget och åren närmast därefter. Erik hjälpte sin bror med måleriet ibland, men hans huvudsyssla var att han drev en vedgård på Bergtorp. Han sålde under många år kol, koks, antracit och ved till traktens befolkning."

Antracit var ett hushållsbränsle som bestod att det allra äldsta stenkolet, som brann med mycket svag låga och nästan rökfritt och lämnade små askmängder.
Lars-Erik Widell berättade 2007 om hur det såg ut inne i torpet:
"
Detta var på 1940-talet. Huset hade en veranda och så en ingång till en farstu. Direkt till höger gick en trappa upp till rummet på övervåningen. Mittemot denna trappa var ingången till köket. Köket var stort och hade en vedspis och en vedlår. I spisen fanns en vattenreservoar med tappkran. Den var alltid fylld med vatten som värmdes upp av värmen från spisen. Spisen eldades inte bara för matlagning utan även för värmen. Vidare fanns i köket ett stort köksbord och en träsoffa. Till vänster om vedlåren ledde en dörr till ett förråd. Där inne i förrådet fanns sedan en dörr som ledde ut. När man utifrån kom in i köket fanns direkt till höger en dörr till det enda rummet. Där inne i rummet fanns en stor soffa ställd mot den vägg som var mot farstun. Över soffans rygg hängde alltid ett par hörlurar från en radioapparat."
Foto: Harry Grip 1940-talet.Flickan på bilden heter Ingegärd Nilsson, f. Kristoffersson, barnbarn till hässelbypolisen Karl Kristoffersson. Hon berättade 2016 om tillfället då bilderna togs:
"Jag var den dagen i skolan i Hässelby som vanligt. Under lektionen hämtades jag för att gå ner till Bergtorp på andra sidan vägen för fotografering. Det var omkring 1940."
Foto: Harry Grip 1940-talet.Torpet Bergtorp beskrevs så här i inventeringen 1978:
"Bostadshus i 1 1/2 vån. med faluröd locklistpanel. Vita snickerier med bland annat snickarglädje från sent 1800-tal på vindskidor, fönsteromfattningar och entréveranda. Nya fönster (något större än de gamla) insatta på 1950-talet. 2-kupigt rött taktegel. Torpet har anor sedan 1600-talet men det kvarvarande bostadshuset torde vara byggt på 1800-talet (ev tidigare) och har varit i samma släkts ägo sedan 1907. Det är idag obebott men utnyttjas som uthus till grannfastigheten. Enligt ägaren är liggtimmerstommen frisk, men huset underhålls ej och ägaren vill gärna riva."Uthuset till Bergtorp. Rivet omkring 1970.
Foto: M. Cramér 1967.På detta flygfoto syns Bergtorp mitt i bilden. Den ljusa byggnaden längst ut till höger är det gamla kommunalhuset, numera muséet.

Lars-Erik Widell berättade 2002:
"På Bergtorp fanns en bymangel. I ett gammalt vagnslider på tunet stod kallmangeln med sina stora valsar som man drog för handkraft fram och tillbaka. Vi barn tyckte att mangeln var väldigt stor, men jag gissar på 2-3 m bara. Alla villastadsbor kunde "tinga tid" för mangeln hos Elin Granath. Två gånger om året kom en knivslipare till torpet och hela villastaden kom då dit för att få knivarna slipade. Man visste i förväg när han skulle komma, men jag vet inte säkert hur detta annonserades."

Widell berättade vidare:
"När det gäller Bergtorps ägor, så har flera avstyckningar skett. Den sista avstyckningen minns jag själv från min barndom. Den gjordes när "Gamla posten" och fiskaffären skulle byggas i hörnet Brändövägen/Riddersviksvägen 1949. Förr var där en rejäl bergknalle med en smal stig bredvid som ledde in till torpets köksingång. Även hörntomten Riddersviksvägen/Rosbacken (f.d. Bergtorpsvägen) där bageriet låg, hörde till torpet liksom nästa tomt utefter Bergtorpsvägen."
En bild från Hemmets Journal 1985 i samband med att torpet skulle rivas. Bildtext: ”Den ska snart rivas. 1700-talsstugan där Siv Persson, 58, växte upp. För Siv känns det vemodigt – hon har sitt hjärta här och har aldrig kunnat resa långt från Hässelby. Målningen av barndomshemmet, som Siv nu får, kommer att bli hennes käraste minne.”

Lars-Erik Widell kommenterade bilden:
"OJ vad roligt att se Siv! Hon var ibland "barnvakt" åt mig när jag växte upp. Eva Granat (dotter till min farfars syster och svåger) som ägde Bergtorp växte upp tillsammans med Siv.”
Detta lär vara den sista bilden av Bergtorp innan det brändes ner. Några barn har samlats framför staketet till torpet. De två flickorna i mitten är Liv och Malin Haglund.
Foto: Lasse Karlsson.Den sista invånaren på Bergtorp var Eriks dotter Eva som med sin familj bodde där men avflyttade 1969 till en nybyggd villa alldeles i närheten. Då ville de sälja tomten med torpet på. Torpet var omodernt och slitet, men det fick inte rivas av Stadsmuseet på grund av kulturminne.

Det finns uppgifter om att flera var intresserade av huset. En hässelbybo lämnade ett anbud på torpet med löfte om att renovera huset efter de krav som ställts när det gäller K-märkta hus. Även ägaren till grannfastigheten med bageriet var intresserade av torpet. Dessutom hade hembygdsföreningen visat att de ville ha torpet som ett annex till museet, som låg tvärs över gatan.

Åren gick och inga beslut fattades. Under tiden stod Bergtorp där oanvänt och övergivet. Det fick stå så i 17 år med gardiner för fönstren och allt. Man kunde faktiskt tro att någon bodde där.

Men år 1985 var det definitivt slut. Huset var nu så genomruttet att det ej gick att bevara. Det fick bli ett övningsobjekt för stadens brandkår. Huset brändes ner och tomten såldes.
Foto: Lasse Carlsson.
Acke Kianto tog påpassligt en bild av eldsvådan från kyrkans tak.Så snart resterna efter torpet var undanröjda byggdes 1985 dessa tre radhus på Riddersviksvägen 109.
Foto: Henrik Henrikson 2019.Så avslutar jag med Fabbe Wahlbergs fina målning av Bergtorp.
Bildtext:
”Stugan Bergtorp mittemot gamla kommunalhuset på Riddersviksvägen i Hässelby villastad, med anor från 1650-talet.”
Målat 1985.

Till huvudmenyn

Har du kommentarer, tips eller förfrågningar: skriv E-post "Om Hässelby" . Copyright Henrik Henrikson.