APELBERG

Detta torp låg i det område som i dag är partiet mellan Astrakangatan och Lövstavägen.

Det var ett av de äldsta torpen i Hässelby. Det existerade mellan mitten av 1600-talet och mitten av 1700-talet. Där bodde i början av 1700-talet befallningsman och fogden Swen Hällgesson med sin hustru Ingebohr och deras son Jan. 1709 fick Swen Hällgesson torpet i pension . 1712 heter Apelbergs invånare Jonas Hansson och Lisbeta. Swens änka Ingebohr bodde då fortfarande kvar. Den sista torparen var Olof Biörsson. Han bodde här uppåt ett tiotal år här tillsammans med hustru och de tre barnen Jan, Annica och Cathrina.

Torpet finns inte kvar idag men den så kallade ”Statarlängan” vid Hässelby slott har fått överta namnet Apelberg. Det är renoverat och användes som hotell för kursdeltagare vid slottet.


Till huvudmenyn

Har du kommentarer, tips eller förfrågningar: skriv E-post "Om Hässelby" . Copyright Henrik Henrikson.