Nytt höghus på Strandliden

Ett elvavåningars höghus med 50 lägenheter - det planeras på Strandliden, på parkeringsplatsen där gatan gör en skarp sväng. Det höga huset ska bli trekantigt med den breda sidan vänd mot vattnet. Det kommer att bli spektakulärt fin utsikt över vattnet och mälaröarna. Plus en inte lika vacker utsikt över det dominerande intilliggande kraftvärmeverket.

Det nya bostadshuset kommer att ligga cirka 50 meter från strandkanten i kvarteret Triglyfen. Huset ska byggas i en stil som helt bryter mot den tidigare bebyggelsen i området.

På plankartor har man visat att huset under sommartid inte kommer att skugga den omkringliggande bebyggelsen, men vad jag kan se så kommer nog de som bor i Strandliden 14 – 20 bli av med sin eftermiddagssol.

De två nedersta våningarna i det nya höghuset ska bli garage. Det är ju bra - om man nu klarar av att bygga de två garageplanen så att de får trevliga fasader. Hittills har ju garagebyggnader ofta byggts i en ful och deprimerande industristil. Det vore ju inte bra om den nedre delen av det nya huset byggs i sådan trist garagestil. Strandliden är ju ett välbevarat bostadsområde med en enhetlig harmonisk byggstil så nybyggnation i området bör utföras med stilkänsla och försiktighet. På idébilderna över det nya huset ser det konstigt ut och man kan inte avgöra hur det är tänkt.

I mars 2013 kom ett reviderat förslag som visar hur huset skulle kunna se ut. Se min nyhetssida.


Till huvudmenyn

Har du kommentarer, tips eller förfrågningar: skriv E-post "Om Hässelby" . Copyright Henrik Henrikson.