Melongatan sett från Maltesholmsvägen

samma vy med 50 års mellanrum!
fotograferat av Henrik Henrikson

Husen på Melongatan sett från Maltesholmsvägen, vid gränsen mellan Hässelby Strand och Hässelby Gård.
Denna bild är från 1962. Landskapet är öppet och det är glest mellan träden. Nedanför husen kan man skymta Melongårdens idrottsplats.
Exakt samma motiv 40 år senare. Vegetationen har blivit yvigare, men mellan träden syns ännu husen på Melongatan.
Man kan se att en av tallarna till höger ännu står kvar.
Ytterligare 10 år senare - 2012 - tog jag en bild av samma motiv igen.Nu har det vuxit upp nya hus där idrottsplatsen låg tidigare. Träddungen till höger känner man igen från bilden som togs tio år tidigare, och tallen som sticker upp finns ju med på första bilden 50 år tidigare!

Till huvudmenyn

Har du kommentarer, tips eller förfrågningar: skriv E-post "Om Hässelby" . Copyright Henrik Henrikson.