Stormen 1969

På kvällen den första november 1969 och hela natten passerade ett stormväder över Hässelby som hässelbyborna sent skulle glömma. Det var det värsta stormdygn som vi upplevt på många år. I stormbyarna blåste det upp till 35 sekundmeter. Hela natten rådde kaos, det var ett inferno av virvlande höstlöv, skräp och stormbyar.


Takplåtar blåste ner från höghustaken. Denna bild är tagen dagen efter på Spiralbacken i Hässelby Strand.

I den branta backen ner mot Bruksvägen och Hässelby strandbad blev telefon- och elledningarna nedslitna.


Gångvägen från Maltesholmsskolan ner mot stranden blev blockerad av tre tallar och överallt i Hässelby låg träd omkullvräkta. Flera träd rasade över villor och vägar.

En familj som bodde på trettonde våningen berättade efteråt att i deras kök hade en tevagn börjat rulla och stannat först mot väggen mittemot, så mycket hade huset lutat i den hårda vinden.

(Fotograf: Henrik Henrikson)

Till huvudmenyn

Har du kommentarer, tips eller förfrågningar: skriv E-post "Om Hässelby" . Copyright Henrik Henrikson.