I Grimstaskogen börjar de första skotten sticka upp ur marken. I fjärran skymtar Hässelby strand.
De första växterna som kommer på våren är lökväxterna. Här börjar pingstliljorna veckla ut sig i sluttningen vid Strandliden.
Blåsipporna syns i varje skogsbacke.
Maltesholmsbadet ligger ännu öde, och gräsmattan är gul och lite våtgeggig, men de nio första kanadagässen har anlänt och det är väl också ett vårtecken.
Fotograf: Henrik Henrikson

Till huvudmenyn

Har du kommentarer, tips eller förfrågningar: skriv E-post "Om Hässelby" . Copyright Henrik Henrikson.