Hässelby strands sjöscouter

I februari 1958 pratade man i Hässelby gårds scoutkår om att man skulle medverka till att skapa en scoutkår även i Hässelby strand. I januari 1959 var det dags att kontakta alla hushåll i Hässelby strand om en blivande scoutkåren. Man hade ett möte i Maltesholmsskolan, då Björn Holtzberg berättade om scouting och Kylli Johannesson om vargungeverksamheten. Hans Johansson talade om Sveriges Scoutförbund, dess stadgar och målsättning. I slutet av februari 1959 hade Hässelby gårds scoutkår en kurs för de ledaraspiranter som skulle vara med och starta den ny scoutavdelningen i Hässelby strand.

Man kom igång snabbt och redan efter bara någon månads verksamhet hade man två vargungeflockar och en scoutavdelning. Den allra första tiden fick scouterna hålla till i Maltesholmsskolan och vargungarna, flockarna ”Mowgli” och ”Seeone” fick hyra in sig på ungdomsgården. Bilden visar några medlemmar i Stormfåglarna 1959.

När man under våren 1959 byggde Jaktpaviljongen, den dagisbyggnad i Hässelby strand centrum som alldeles nyligen stängts för rivning, såg man till att källarvåningen fick rymliga ungdomslokaler. Hässelby strand Sjöscoutkår bildades under högtidliga former den 10 april 1959. Pojkscoutavdelningarna tog sig namnen ”Vikingarna” och ”Stormfåglarna”. När lokalerna i Jaktpaviljongens källare under hösten 1959 blev färdigbyggda fick kåren flytta in i egen lokal där. HSS startade då avdelningar för flickscouter och blåvingar.  Bilden visar medlemmar i Vikingarna 1960.

Föreningens första båt var en så kallad Plymsnäcka som fått namnet ”Inga-Lunda”. Under årens lopp har ett flertal båtar av varierande storlek ägts av scoutkåren.

HSS äger en stuga i Lövsta som heter Myset där man ibland har övernattningar. Stugan har en stor sal med en öppen spis, och ett välutrustat kök plus några mindre rum för ledare. Stugan förvaltas av Hässelby Strands Scoutkårs föräldraförening, vilka under 1960-talet var med och rustade upp byggnaden. Den invigdes i januari 1968.

Numera har kåren sina lokaler i ett alldeles eget klubbhus vid Hässelby strandbad. Huset kallas Ruffen. 1998 fixade man i ordning klubbhuset vid strandbadet med hjälp av 150000 kronor man fått av Allmänna Arvsfonden. Byggnaden ägs av det intilliggande Hässelbyverket och där ser man positivt på ungdomsverksamheten.

Kåren har numera omkring 130 glada medlemmar, äger tre segelbåtar, tio optimistjollar, två trissjollar och en snabb följebåt.

Grupperna är idag:
Sjöhumlorna Miniorer 8-9 år
Kaparna Juniorer 10-11 år
Patrullscouter Konvojen 12-15 år
Seniorer över 15 år

Gå in på Hässelby Strands Sjöscoutkårs egen hemsida

Material till denna sida har jag hämtat från kårens hemsida, Västerort plus eget material.


Till huvudmenyn

Har du kommentarer, tips eller förfrågningar: skriv E-post "Om Hässelby" . Copyright Henrik Henrikson.