Kraftvärmeverket ska kanske rivas

Detta är kanske en syn i Hässelby strand som försvinner.

Nu är det stora planer på gång. Kraftvärmeverket i Hässelby strand ska kanske rivas och där ska man då bygga höghus med bostäder utmed strandkanten. Det skulle kunna bli många bostäder, sjönära och på gångavstånd till det nya centrumet och tunnelbanan.

I Lövsta, där sopstationen nu är avvecklad och riven, ska man i så fall bygga ett helt nytt värmeverk.

Bakgrunden är att Hässelbyverket inte har utrymme och förutsättningar för att kunna utöka sin kapacitet så att man kan möta framtidens behov. Idén är att man ska ha helt fossilbränslefri produktion omkring 2030, och då är det bara en ny anläggning i Lövsta som kan klara det.

Hässelbyverket eldas i och för sig redan i dag med i huvudsak biobränsle, men anläggningen är ungefär 50 år gammal och är verkligen i behov av omfattande nya investeringar. Bland annat skulle man behöva byta ut värmepannorna, och hamnen behöver byggas ut.

Så här såg Lövsta förbränningsstation ut innan den revs. Nu ska det kanske bli ett nytt värmeverk på denna plats.

Tidsplanen är än så länge preliminär, men utredningen och detaljplanen ute i Lövsta kommer att starta under 2012 och pågå under ett par år. Bygget av värmeverket i Lövsta skulle kunna komma igång 2014 och vara färdigt 2017. När verket varit igång något år skulle man kunna börja riva Hässelbyverket och nya bostäder skulle kunna börja byggas på platsen 2019. Det skulle i så fall verkligen helt förändra hela Hässelby strands profil!

Om det nu visar sig att man inte kan bygga en ny anläggning i Lövsta så måste man rusta upp Hässelbyverket och då kommer det fortsätta att vara i drift många år framöver.

Foto: Henrik Henrikson

Till huvudmenyn

Har du kommentarer, tips eller förfrågningar: skriv E-post "Om Hässelby" . Copyright Henrik Henrikson.