SKORSTENARNA I HÄSSELBY STRAND

I början fanns det endast en enda skorsten vid kraftvärmeverket vid Hässelby strand. Det var den bruna, byggd i tegel. Den började byggas sommaren 1957. Först var det tänkt att den skulle bli 150 meter hög, men militär- och luftfartsmyndigheterna gjorde invändningar. Man ansåg att det fanns risk för att flygplan i mörker och dimma skulle krocka med en så hög skorsten, så den fick bara bli 83 meter hög. I november 1957 var den färdigmurad.
I februari 1959 bolmade den första provröken ur den höga skorstenen. Denna bild är från 1962.
Så här såg det ut i december 1963, när vi ännu bara såg en enda skorsten sticka upp över Hässelby strand. Bilden är tagen från korsningen Melongatan-Fyrspannsgatan.

Maj 1966 började man bygga ytterligare en skorsten - denna gång i ljus betong. Den skulle bli 135 meter hög. Den gamla revs ner en bit och förlängdes sedan så att den till slut blev 125 meter hög. På denna bild skymtar man byggnadsställningen högst upp i den ljusa betongskorstenen

Då de två skorstenarna är placerade på olika höjd så hamnar överdelen på båda två på samma höjd - 145 meter över halvet. På denna bild från 1969 lurar perspektivet en att tro att skorstenarna har olika höjd.

Till huvudmenyn

Har du kommentarer, tips eller förfrågningar: skriv E-post "Om Hässelby" . Copyright Henrik Henrikson.