Hässelby Holme (59°22,2 N 17°49,7 E) är en skogsklädd och obebodd holme som tillhör Hässelby. Den ligger 220 meter utanför fastlandet och har en strandlinje på 1300 meter. Ön kallades tidigare Vindholmen. Hässelby holme ingår numera i det regionala grönområdet Görvälnkilen och är klubbholme för Gröndals båtklubb.
Fotograf Thomas Seaton 2015.Hässelbyholmen på en karta från 1700-talet. Holmen brukades då av Hässelby krog.
Trädgårdsmästaren vid Hässelby Jonas Söderberg hade under vintern 1714 på holmen fällt virke till en bro och en iskällare, tillsammans sju stockar. För detta blev både trädgårdsmästaren och riksrådet Bonde år 1717 åtalade för åverkan, eftersom det på den tiden aldrig blivit fastställt om holmen tillhörde Hässelby eller Hostad. Just därför hade kungliga rådet tills vidare förbjudit all åverkan på holmen. Det var alltså inte tillåtet att fälla träd där. Men riksrådet Gustaf Bonde protesterade ivrigt och kände sig mycket förnärmad över att han inte fick göra vad han ville med träden på sin egen holme.
Det tog ytterligare ett antal år innan man slutligen bestämde att holmen skulle tillhöra Hässelby.På den här kartan från 1901 ser man att det då låg ett flertal torp och stugor på fastlandet nära Hässelby holme.Tidningsurklippet till vänster är från 1914. På den tiden kunde Göta segelsällskap anordna festligheter i anslutning till Hässelby holme.

Tidningsklippet till höger är från 1926. Gröndals båtklubb startades 1923. ”Gröndalarna” använde Hässelby Holme som knutpunkt, med greve Bondes goda minne.
När greve Christer Bonde på Hässelby slott fyllde 55 år 1924 uppvaktade GBK:s första styrelse med blommor. Detta uppskattades av greven som vid försäljningen av Hässelby till Stockholm stad stipulerade att halva Hässelby Holme skulle få utnyttjas av Gröndals Båtklubb. Fortfarande disponerar klubben Hässelby Holme som sin klubbholme.
Sundbybergs scoutkår byggde sommaren 1926 en liten stuga på Hässelby holme.
Så bjöd man in en del prominenta personer till invigning av stugan. Bland andra som infann sig märktes kårchefen kyrkoherde Zakrisson med sina båda döttrar, skolrådets vice Ordförande hr P. J. Berglöf, ingenjör Bylander med fru samt en del andra.
Gästerna hämtades i motorbåtar, dels vid Berghamns brygga och dels vid Hässelby gårds brygga.
Stugan låg så gott som fullständigt dold inne i skogen, och skyddad för stormen. Gästerna blev glatt överraskade av att finna scouternas stuga inte var någon vanlig koja utan en ordentlig stuga, som lyste vackert röd med vita knutar. Stugan hade två fönster och ett loft som med plats ett 20-tal pojkar. Bredvid stugan låg stekarhuset som var stort och rymligt samt synnerligen högt till tak. Det bästa av allt var att scouterna byggt både stugan och stekarhuset själva.
Vid gästernas ankomst pågick matlagning som bäst, men den var snart undanstökad och sedan kokades kaffe som dracks i stugan. Efter detta besågs holmen bland annat genom färd i motorbåtar runt densamma. Sista numret på programmet var en simtävling och vid denna blev resultatet som vanligt, en kom först och sedan kom de andra därefter.
Bild från Stockholms Förstadsblad.På dessa två nutida flygfoton kan man se rester av ett hus mitt inne på Hässelby holme. Kan det vara ruinerna efter Sundbybergs scoutstuga? Från stugan går det en liten väg ner till stranden.
Fotona är från 2011 och 2018.Konstnären Arne Scheding gjorde denna målning av Hässelby holme 1965.

På 1930-talet var Hässelby holme ett kärt utflyktsmål för Örnsbergs Kanotsällskap under helgerna.
En medlem i kanotsällskapet berättade: ”Där tältade man och roade sig på sedvanligt sätt med mat och öl. Ibland kunde lite starkare drycker förekomma. På andra sidan fjärden låg Hässelby Strandbad med dans till den kände Seimor Östervalls orkester. Vi hade där mycket skoj. Åren var 1935 och 1936.”

Under en vinternatt 1931 inträffade en händelse mitt för Hässelby holme som kunde ha slutat illa. Motorpråmen Ran gick nämligen till botten mitt under den värsta nattliga stormen, och de tre ombordvarande lyckades i sista minuten klara sig i livbåten samt blev senare upptagna av ångfartyget Gustaf Lagerbjelke. Alla klarade sig i den hårda stormen.
På grund av landhöjningen har Hässelby holme, som tillhör Stockholm, och Grubbholmen, som tillhör Ekerö, på senare tid vuxit ihop så att kommungränsen numera går över det lilla näset mellan holmarna. Så Stockholm har därmed en landgräns med Ekerö, även om den är väldigt kort, bara några meter.De här grabbarna som jumpar från isflak till isflak nära Hässelby holme fotograferade jag på 1960-talet. Grabbarna visste att det några gånger i veckan kom fartyg från stan till Hässelby värmeverk, fartyg som bröt upp en isränna fram till värmeverket.
Jag såg vid ett tillfälle en isfiskare som fick panik och var tvungen att springa för livet, från isen utanför Hässelby holme in mot stranden. Han var ju tvungen att komma på rätt sida om den isränna som fartyget var på väg att göra.
Foto: Henrik Henrikson 1967.Pråmkranen "Lodbrok" passerar mellan Strandliden och Hässelby holme någon gång på 1970-talet.
Kjell Bävergren berättar: "Jag minns att det fanns en brygga ute på Hässelby Holme, Det var i vilket fall som helst en för mig som då var ungefär fyra år under tidigt 60-tal en väldigt hög brygga, byggd av trä. Min bror ramlade i vattnet från den bryggan, men han klarade sig bra tack vare sin knallröda flytväst. Under ungdomen satt vi på den bryggan och fiskade STORA abborrar med levande bete (löja) tidiga sommarmorgnar, ibland redan vid femtiden .Vi tältade där, och högg ved med varsin yxa, och läste serietidningar i tältet. Under tidigare år rodde familjen om fem personer till baksidan av ön. Där fanns en plattform av röd sprängsten. Den hade kanske skapats när man under tidigt 1950-tal i samband med att vattenledningen drogs via holmen från vattenverket på Lovön."
Fotograf: Kjell Bävergren.På Hässelby holmes södra udde har Gröndals båtklubb två mindre bryggor, en bastuflotte och en mindre dansbana.
Redan på 1920- och 1930-talen hade Gröndals båtklubb sin campingplats på Hässelby holme. Medlemmarna i båtklubben fick på den tiden oftast ro ut med familj, tält och fotogenkök hela vägen till Hässelby holme. Motorbåtar var sällsynta då. Ibland passade man lite senare på lördagskvällen på att ro över till Hässelby strandbad för att dansa och roa sig.

1947 var Sundbybergs scoutläger förlagt till Hässelby holme tio dagar i slutet av juli. Ett 20-tal sundbybergsscouter fick njuta av sol, sommar och lägerliv på den avskilda holmen.
En av scouterna, Olle Vahlberg, berättade: ”Lägret är trevligt och alla grabbarna trivs på holmen. Vid åttatiden är det väckning och så får en patrull på ett par pojkar hissa flaggan. Morgongymnastiken får var och en göra efter behag. Klockan 11-12 äter vi frukost och sedan badar vi, ordnar någon tävling och så vidare. Klockan 14 är det ett så kallat övningspass. Vid sextiden på eftermiddagen äter vi middag som vi själva lagar. De olika patrullerna turas om med matlagningen. Om det är svårt att laga mat? Nja, i allmänhet är den ätbar. Klockan 22 går tystnaden. Om det verkligen blir tyst omedelbart? Ja, det beror på vad man menar med tyst. Pratar litet gör man nog även sedan tystnaden gått.”
Gröndals båtklubb, som disponerar Hässelby holme, skriver på sin hemsida: ”Numera är Hässelby holme ett naturskyddsområde vilket kommer att skydda den från exploatering - detta innebär också att GBKs nyttjande av den är tryggad för överskådlig tid. Ibland är strandskydd och sådana påfund väldans bra.”

På en privat blogg 2011 kunde man läsa: ”En kväll skulle vi övernatta på väg hem till Bromma. Valet föll på Hässelby Holme, en klubbholme, men på något sätt lite övergiven. Utedass fanns, med Sjöräddnings-sällskapets årstidning från 2008. Skumt ställe. Vi låg bra i alla fall, så vi bestämde oss för att stanna över natten och mota spökena kunde vi göra med en skruvmejsel.”

Göran Tjerneld berättade på Facebook 2019: ”Vi simmade över till Hässelby holme på somrarna på 1960-talet. Farligt utan följebåt och man fick akta sig för båttrafiken. Men man var odödlig som ung trodde man.”
Fotograf Henrik Henrikson 2012.
I december 2017 gick fartyget Askö på grund intill Hässelby holme. Om man läser haverikommisionen, som jag tagit del av, så finner man följande redogörelse: Askö hade lastat pellets i Ust-Luga, Ryssland, för transport till Hässelby. Fartyget hade lots från Landsort till Hässelby. Fartyget passerade Nockebybron kl. 04.31 den 9 december och lotsen meddelade då att de hade ca en halvtimme kvar till Hässelby. Samtidigt kom befälhavaren upp på bryggan. Efter Nockebybron ställde lotsen in kursen 309˚ på autopiloten och styrde därmed i riktning rakt mot den röda bojen vid Hässelby holme. Lotsen började dra ner på farten när Askö hade ca 1 nautisk mil kvar till Hässelby holme och gick samtidigt över till handstyrning.
Bilden är inskickad av Thomas Seaton.Det aktuella sjökortet som visar fartygets rutt fram till grundstötningen. När Askö skulle passera sundet mellan fastlandet och Hässelby holme upptäckte lotsen att fartyget var på fel sida om bojen. Han stoppade maskin, men hann inte gira innan fartyget gick på grund. Klockan var då ca 04.50.
Fartyget körde i samband med grundstötningen även på en vattenledning från Lovö vattenverk som korsade farleden under vattnet. Olyckan orsakade omfattande skrovskador på fartyget och skador på den ovan nämnda vattenledningen och dess stödkonstruktion. Enligt haverikommissionen orsakades olyckan av brister i övervakningen av navigeringen. Lotsen och besättningen samarbetade inte. Alla var sömniga vid tillfället och ingen tittade framåt.
Inga personskador uppstod, och grundstötningen orsakade inte något oljeutsläpp till sjöss.På denna bild ser man den röda boj som fartyget skulle ha passerat till höger om.
Bilden är inskickad av Thomas Seaton.Vänstra bilden: Askös placering efter grundstötningen. Bild från kustbevakningen.

Högra bilden: Här ser man att det på det använda sjökortet inte finns någon djupmarkering på vattenledningen mellan Hässelby holme och fastlandet. Bild från Sjöfartsverket.
Nu över till något helt annat. På Hässelby holme finns en av Stockholms få skrattmåskolonier, vilken även ger skydd för några par fisktärnor. Strandskydd råder runt Hässelby holme. I vassruggarna kan den som gillar att fiska ha chansen att få en eller annan stor gädda. Även gös och abborre.

Johnny Sandberg berättade om ett fiskeäventyr 2001, när han var ung grabb:
"En härlig dag i slutet av maj följde jag med min familj med vår båt ut på Mälaren. Efter en liten stund är vi framme vid Hässelby holme där vi lägger till.
När jag inte längre behövde hjälpa till mer rodde jag ut i min jolle som vi haft på släp efter Nimbus 26an. Jag stannar till utanför en vasskant och börjar fiska med en Hilo vobbler som jag tidigare fått mycket gädda på. Det dröjer bara några kast innan det rycker i linan och just som jag var säker på att det var botten napp känner jag hur det drar i linan åt sidan. FISK!! ropar jag högt i ren upphetsning så att min familj ska se. Samtidigt känner jag gäddans tyngd när den, trots att jag ställt bromsen hårt, drar iväg så att nästan hela spolen töms. Efter cirka 20 minuters kamp kommer gäddan in trött till båten med kroken i käften men just som jag ska kroka den försiktigt med min huggkrok så gör den ett sista ryck och det som inte får hända händer. Linan på toppen av spöet har tvinnat sig och gäddan drar av linan. Pappa suckar tungt, jag börjar nästan grina av vrede och mamma ropar att det är mat.
Efter maten så blir jag tvungen att diska och när jag tittar ut över den stilla sjön ser jag hur en gigantisk gädda hoppar upp i luften och gör ett jätteplask!
Jag hoppar ivrigt i båten och ror försiktigt ut för att inte skrämma gäddan. Denna gång sätter jag på ett flytande Rapala Magnum och börjar kasta av alla vinklar. När jag halvvägs vevat in draget så ser jag plötsligt stora virvelvindar bildas inne vid vassen och tänker att där är hon. Samtidigt så slukar hon draget ännu en gång och en ny lång fight påbörjas. Denna gång går som tur är allting bra och jag lyckas lyfta in gäddan i min lilla jolle. Denna gång skrek jag av ren lycka över hela sjön och pappa vart avundsjuk.
Snacka om att besvikelsen vände till lycka. Från att vara en dag man bara vill glömma förvandlades den till att bli den hittills bästa dagen i mitt liv!!"
Inger Andersson har ett flertal gånger siktat örn på Hässelby Holme. Den vänstra bilden är från 2017 och den högra 2018. Tack för fina bilder.I slutet av 1990-talet anordnade vid ett antal tillfällen ungdomar popkonserter på Hässelby Holme så att det hördes ut över vattnet och störde nattron för Hässelbyborna. Då gick telefonerna varma hos polisen.
Detta är berättat av Hans Johansson på en stadsvandring som vi ordnade i april 2003.
Denna vackra bild av Hässelby holme tog Caroline Graffman 2019.Speciellt under 1950-talet, när stadsdelen Hässelby strand var nybyggt, inträffade ett flertal drunkningsolyckor i vattnet ut till Hässelby holme.
En fredag hösten 1959, till exempel, var fyra ungdomar på väg från Hässelby holme i en kanadensisk kanot. De hade varit på Hässelby holme där de höll på att reparera en segelbåt. Halvvägs kantrade kanoten och hamnade upp och ner.
De räddades av konstnär Georg Kaplje och dennes granne fabrikör Carl Jacobsson, vilken upptäckte ungdomarna från sin balkong. Männen gav sig ut i Kapljes lättmetallbåt.
En av grabbarna i 16-årsåldern lyckades själv simmande ta sig i land, medan de andra tre, som klamrade sig fast vid kanoten, drogs upp av Kaplje och Jacobsson. Olyckan inträffade 150 m från land.

Vid åttatiden en fredagskväll sommaren 2018 fick räddningstjänsten in ett larm om en båtbrand vid Hässelby Holme, som man kan se på den här bilden. Ombord fanns fem personer.
Privata båtar tog sig snabbt fram och räddade de fem personerna. Tre av dem fick föras till sjukhus med lindrigare brännskador. Båten brann ordentligt och sjönk ganska snabbt. Räddningstjänsten hann inte påbörja något släckningsarbete innan båten sjönk.
Inger S Andersson berättade: ”Full aktivitet utanför Hässelby Holme den 30 november 2017. Nu är även Sjöfartsverket här och gör någon typ av mätningar, i går låg de utanför Lambarön.”
Peter Johannesen kommenterar: ”Enligt Sjöfartverket utför de mekanisk sjömätning genom ramning, vilket innebär att en 30 meter lång ramstock sveper över botten på en viss djupnivå och därmed säkerställer att inga bottenobjekt sticker upp.”
Fotograf Inger S Andersson.Den första huvudvattenledningen från Lovön till Hässelby anlade 1953. Den drogs från Lovön, över Hässelby holme, och vidare till Hässelbylandet.
I februari 1954 sänkte man ner vattenledningen i sundet mellan Hässelby holme och Hässelbylandet. Den upphängda vattenledningen sänktes från siffran 1 till siffran 2 på ovanstående bild, som jag hämtat från Expressen, och det krävdes att de två ändarna passades ihop med millimetersprecision.Under 2019 var det dags för ännu en vattenledning, som lades intill den gamla. Den nya vattenledningen från Lovöverket håller man just nu som bäst på med att bygga.
Fotograf Thomas Seaton 2019.En lite annorlunda vy över Hässelby holme – sedd från andra sidan liksom.
I bakgrunden, på andra sidan vattnet, ser vi Hässelby strand, och längre bort skymtar Hässelby gård. Till vänster på fastlandet sticker kraftvärmeverkets två skorstenar upp.
Här ser man att Hässelby holme och Grubbholmen har vuxit ihop i ett smalt näs. I framtiden kommer de två holmarna bli en sammanhängande ö, på grund av landhöjningen.
Bild från Googles.

Till huvudmenyn

Har du kommentarer, tips eller förfrågningar: skriv E-post "Om Hässelby" . Copyright Henrik Henrikson.