Hässelby holme

Hässelby Holme (59°22,2 N 17°49,7 E) är en skogsklädd och obebodd holme som tillhör Hässelby. Den ligger 220 meter utanför fastlandet. Den har en strandlinje på 1300 meter. Kallades tidigare Vindholmen. Hässelby holme ingår numera i det regionala grönområdet Görvälnkilen. På grund av landhöjningen så har Hässelby holme, som tillhör Stockholm, och Grubbholmen, som tillhör Ekerö, nyligen vuxit ihop så att kommungränsen numera går över det lilla näset mellan holmarna.

Hässelby holme är ekologiskt sett ett mycket känsligt mark- och vattenområdet. Där finns en av Stockholms få skrattmåskolonier, vilken även ger skydd för några par fisktärnor. Strandskydd råder runt Hässelby holme. I vassruggarna kan den som gillar att fiska ha chansen att få en eller annan stor gädda. Även gös och abborre.

Sundet mellan Hässelby holme och Lovön kallas Kovikssundet. Från Lovöverket går det en vattenledning från Lovön över till Hässelby holme och vidare till Hässelbylandet.

Hässelby holme var även på 1700-talet obebodd men brukades av Hässelby Krog. Trädgårdsmästaren Jonas Söderberg, som bodde nere vid Hässelbystranden, hade under vintern 1714 åkt ut till Hässelby holme och fällt virke till en bro och en iskällare. Tillsammans hade han fått ihop sju stockar. För detta kallades både trädgårdsmästaren och riksrådet Bonde år 1717 till Häradsrätten. Eftersom holmen låg precis mitt i gränsen mellan Hässelby och Hostad var det oklart om holmen tillhörde det ena eller det andra hemmanet, och det kungliga rådet hade förbjudit all åverkan på holmen. Riksrådet Gustaf Bonde protesterade ivrigt mot domen och kände sig verkligen förnärmad över att han inte fick göra vad han ville med träden på sin egen holme.

Sommaren 1926 hade Sundbybergs scoutkår byggt en stuga på Hässelby holme. Den 5 september invigdes den nybyggda scoutstugan. Bland inbjudna fanns kårchefen kyrkoherde Zakrisson med sina båda döttrar och skolrådets vice ordförande P. J. Berglöf.. Gästerna hämtades i motorbåtar, dels vid Berghamns brygga och dels vid bryggan nere vid Hässelby strand. Stugan låg på holmens ”andra sida”, så gott som fullständigt dold i skogen, och skyddad för stormen. När gästerna kom upp på holmens krön blev de glatt överraskade av att finna scouternas stuga inte var någon vanlig koja utan en ordentlig stuga, nytimrad och målad röd med vita knutar. Stugan hade två fönster och ett loft där ett 20-tal pojkar kunde sova. Bredvid stugan låg stekarhuset – den rymliga köksavdelningen. Allt hade scouterna byggt själva. Stugan var förbunden med östra stranden av en mindre väg. Vid gästernas ankomst pågick matlagning som bäst, men den var snart undanstökad och sedan kokades kaffe som dracks i stugan. Efter detta visades det runt på holmen bland annat genom färd i motorbåtar runt densamma.

1947 var Sundbybergs scoutläger förlagt till Hässelby holme tio dagar i slutet av juli.
Ett 20-tal sundbybergsscouter fick njuta av sol, sommar och lägerliv på den avskilda holmen. En av scouterna, Olle Vahlberg, berättade:
”Lägret är trevligt och alla grabbarna trivs på holmen. Vid åttatiden är det väckning och så får en patrull på ett par pojkar hissa flaggan. Morgongymnastiken får var och en göra efter behag. Klockan 11-12 äter vi frukost och sedan badar vi, ordnar någon tävling och så vidare. Klockan 14 är det ett så kallat övningspass. Vid sextiden på eftermiddagen äter vi middag som vi själva lagar. De olika patrullerna turas om med matlagningen. Om det är svårt att laga mat? Nja, i allmänhet är den ätbar. Klockan 22 går tystnaden. Om det verkligen blir tyst omedelbart? Ja, det beror på vad man menar med tyst. Pratar litet gör man nog även sedan tystnaden gått.”

Redan på 1920- och 1930-talen hade även Gröndals båtklubb sin campingplats på Hässelby holme. Medlemmarna i båtklubben fick på den tiden oftast ro ut med familj, tält och fotogenkök hela vägen till Hässelby holme. Motorbåtar var sällsynta då. Ibland passade man lite senare på lördagskvällen på att ro över till Hässelby strandbad för att dansa och roa sig.

Det var vid försäljningen av Hässelby till Stockholm som det fastställdes att halva Hässelby holme skulle få disponeras som klubbholme av Gröndals båtklubb och så är det ännu idag.

Vid denna tid hade även Örnsbergs kanotsällskap Hässelby holme som ett utflyktsmål.

Det har under åren gått rykten om att det ska ha varit ett läger för balter på holmen, men det stämmer inte.

I slutet av 1990-talet anordnade några ungdomar vid ett antal tillfällen popkonserter på Hässelby Holme så att det hördes ut över vattnet och störde nattron för Hässelbyborna. Då gick telefonerna varma hos polisen.

Stadsdelsförvaltningen har besökt holmen, som man anser har ”höga naturvärden och är relativt orörd, men där det länge varit problem med personer som otillåtet uppfört anläggningar i ett strandområde.” Man skulle vilja anlägga en rastplats på holmen för att välkomna besökare.


Till huvudmenyn

Har du kommentarer, tips eller förfrågningar: skriv E-post "Om Hässelby" . Copyright Henrik Henrikson.