Vindruvsbacken
Text: Henrik Henrikson
skrivet november 2015


Vindruvsbacken är en liten diskret 180 meter lång återvändsgränd i Hässelby strand som går från Aprikosgatan upp på en liten höjd. Där finns en grupp på fyra punkthus. Byggnaderna är väl anpassade till terrängen och har en tidstypisk utformning. Området är anlagt 1954. (Foto: Henrik Henrikson)

På denna ritning från 1953 ser man Vindruvsbackens slingriga väg upp till de fyra punkthusen. Gatans namn var då ännu inte bestämt, utan har lagts till med blyerts efteråt.

På Vindruvsbacken 13 fanns från allra första början en barnstuga, eller barnträdgård, som man sade på den tiden. Senare byttes benämningen till ”lekskolan Mården”. Lokalen byggdes under 1970-talet om till daghem. 2001 var benämningen deltidsförskolan ”Vindruvan”. (Foto: Henrik Henrikson)

Denna ritning från våren 1955 visar hur lekskolan såg ut i början - 105 kvm fördelade på 4 rum. Man hade plats för ett 40-tal barn. Lokalerna har förändrats många gånger under årens lopp, men man har i stort behållit själva rumsindelningen. I början av 2000-talet, då Svenska Kyrkan stod för driften av förskolan, ansåg man sig bara ha plats för 11 barn (till skillnad mot 40 barn på 1950-talet).

En del småfirmor hade ekonomiska problem i samband med nybyggnationen i Hässelby Strand. Byggfirman Allan Mörlin hade precis börjat bygga de fyra husen på Vindruvsbacken, när firman den första november 1955 försattes i konkurs. Ett annat byggföretag fick ta över och bygget försenades inte nämnvärt. Men man kan i fasadens tegel se skillnaden på kvalitén före och efter konkursen. (Foto: Henrik Henrikson)

Ett flygfoto från 1957. Vindruvsbackens fyra byggnader syns i mitten på bilden, omgärdade av Aprikosgatans höghus. Här har Hässelbystrandsskolan ännu inte byggts, inte heller många av de andra husen som idag finns i området.

Vändplanen mellan Vindruvsbackens 66 lägenheter. Inflyttningen skedde under hösten 1957. Bild från ett vykort.

Ett flygfoto från 1960. I mitten ligger de fyra husen i mörk tegel. Flygfoton är bra på att visa hur samhället förändrats. Man kan lätt se och jämföra med hur området ser ut idag.

Här låg från början en trappa från Vindruvsbacken ner till den gångväg som leder bortåt Hässelby strands centrum och tunnelbanan. Denna gångramp som syns på bilden kom till senare, enligt uppgift efter en uppmaning från Hässelby Strand Socialdemokratiska stadsdelsförening. Den byggdes i natursten och fick ersätta trappan. (Foto: Henrik Henrikson)
En skiss över Vindruvsbacken gjord av Joakim Ceder.

Joakim Ceder bor på Vindruvsbacken. Han är självlärd målare (oljor och blandteknik) pianist och skribent. Han har bland annat ställt ut på Hässelby konstförening och Galleri Riddaren i Gamla stan mm.


Bostadshusen på Vindruvsbacken är murade i en tegelarkitektur som mot slutet av 1950 talet blev allt ovanligare. Teglet är handslaget och får med färgnyanser och ritsade fogar en levande yra, lika vacker nu som då husen byggdes. Det kompletteras med omsorgsfulla entrépartier och smidesdetaljer. (Foto: Henrik Henrikson)

Till huvudmenyn

Har du kommentarer, tips eller förfrågningar: skriv E-post "Om Hässelby" . Copyright Henrik Henrikson.