Spiralbacken
Text och foto: Henrik Henrikson
skrivet juli 2015


Spiralbacken är en återvändsgränd som vrider sig upp på en höjd i västra Hässelby strand.
Gatan är 200 meter lång och anlades 1954.

På Spiralbacken tänkte man först bygga något som man kallade "spiralhus". Det skulle bli en aldrig tidigare byggd nymodighet som från ett flygplan skulle se ut som en stor grissvansknorr. Detta bostadshus – ett 3-vånings smalhus utan hiss – skulle få en imponerande längd.
Byggnadsstyrelsen hyste 1954 viss tvekan beträffande lämpligheten av den spiralformade byggnadslängan i planområdets södra del. Efter en del tänkande hit och dit beslutade man sig för en lite mer normal bebyggelse utmed Spiralbacken.

Men vem vet - den långa spiralbyggnaden hade kanske varit ett trevligt inslag i stadsdelens bebyggelse.

Spiralbacken 16 är ett höghus med 12 våningar. Det enda höghuset på Spiralbacken. Enligt telefonkatalog 1959 fanns en källarlokal "Hörnans gottbod och servering" i det höghuset
På den tiden hade huset en ljus överdel.

Numera har höghuset en mörk överdel.

Hösten 1969 drog en våldsam storm över Hässelby, och här har jag tagit en bild av taket som blåst ner från höghuset på Spiralbacken.

Vid Spiralbacken flyttade ett stort antal unga familjer in i början. Den kortaste vägen från detta område till centrum och tunnelbana består av en lång trappa i fyra avsatser. Mödrar med barnvagnar hade svårt att ta sig fram då barnvagnen måste bäras. Många önskade därför på 1950-talet att man byggde en barnvagnstrappa där.

Fastighetskontoret räknade ut att avståndet från Spiralbackens bebyggelse till tunnelbana och centrum är något under 200 m. Om man i stället använder gatornas gångbanor ökas gångavståndet till något över 500 m. Man ansåg att de med barnvagn gott kan gå runt den längre vägen.

Någon gång under tidens gång har man i alla fall förbarmat sig över barnfamiljerna, och numera finns en barvagnsramp i trappan.


På Spiralbacken 7 låg en ICA-butik. Den hette Olle Svensson Livs och öppnade i april 1957. Behovet av en butik var stort här eftersom Spiralbacken är högt belägen med trappor och backar. Butiken lades ner när omsättningen minskade. Fru Vera Lundkvist i huset mittemot berättade för mig: "Det var så bekvämt att bara gå över gatan och handla. I början var det en manuell disk i butiken, men snart byggdes det om till snabbköp. Det var sorg när butiksägaren lade ner butiken i slutet av 1970-talet. Han var ju något av en arbetsnarkoman och han trivdes ju inte alls när det inte blev någon försäljning. Han sålde lokalen till några utlänningar, och de hade väl det något år innan de lade ner. Innan den butiken öppna
de så fick vi gå till Melongårdens Snabbköp och handla. Den butiken fanns ju när vi flyttade hit hösten 1956."

Numera har Hyresgästföreningen sin fritidslokal här.


Husen på Spiralbacken ligger i en bergig terräng och sammanbinds med många trappor.
Här hade Hässelbykonstnären Leopold Fare sin ateljé.

Hässelby Strands första postkontor ”Vällingby 4” var placerat på Spiralbacken i en lokal intill port nr 29. Det öppnades den 10 december 1956, men när centrumanläggningen i närheten var klar flyttade postkontoret över dit måndagen 27 oktober 1958.

Sedan flyttade Hässelbyområdets baptister in i lokalen i februari 1959. Baptisternas stockholmsdistrikt hade med baptistförsamlingarna i Bromma och Hässelby villastad hyrt lokalen. Vid invigningshögtiden samlades 150 personer i den lilla lokalen. Man hade scouting där ett par kvällar i veckan och gudstjänster vissa söndagskvällar.

Numera är det en lokal för grovsopor.


Bakom höghuset kan man hitta denna blomlåda djärvt placerad uppåt bergväggen.

Till huvudmenyn

Har du kommentarer, tips eller förfrågningar: skriv E-post "Om Hässelby" . Copyright Henrik Henrikson.