Sparrisbacken
Text och färgbilder: Henrik Henrikson (svartvita bilder: Marit D)
skrivet juli 2015

Sparrisbacken i Hässelby strand är en 170 meter lång backe från Maltesholmsvägen ner till strandkanten.
Här låg förr i tiden den ångbåtsbrygga som hörde till Hässelby slott.
Tomten där radhusen ligger var förr en del av Hässelby slotts sjöträdgård och platsen för Hässelby strandkrog.
Här fanns många flerhundraåriga ekar. Området är svagt kuperat och sluttar söderut mot Mälaren.
Här började man 1955 bygga radhusområdet Sjöträdgården. Bilden är från 1958.
Området består av en grupp radhus på ett kuperat och lövträdsbevuxet mindre område intill själva sjöstranden. Inflyttningen skedde i början på 1959. Många av de första ägarna var arkitekter och civilingenjörer, även flygkaptener och byråchefer.
Bilden är från 1958 - strax innan de första flyttade in.
Det var ett ”idealbostadsprojekt” som iscensattes av arkitekterna Alf Bydén och Dag Åberg för egna och 28 andra familjers behov.
Bostäderna präglas av tidstypiska tankar och en välstuderad terränganpassning.
Radhusen har den för 1950-talet så typiska asymmetrin.
Arkitekt Dag Åberg berättade för mig att det var han och Alf Bydén som projekterade och byggde området utmed Sparrisbacken. Han var med och ritade husen och arbetet tog tre år, då de som var med hade andra arbeten också. Vid den tiden fick små privata bostadsrättsföreningar fördelaktiga lån till byggena.
En vinterbild från Hässelby strands båtklubb, som ligger precis nedanför Sparrisbacken.

Ett reportage om just detta radhusbygge ur Expressen december 1957:
"Bryggan är svart och gisten. Köldfukten stiger från det multnade pålvirket. Under den grådaskiga skyn vaggar några trutar bort mot kvällssolen över Svartsjölandet. Ovanför bryggan svänger kranarna vid höghusbyggena i Hässelby strand. Plaskvåta ungar försöker åka spark i geggamojan, byggnadsarbetarna i skära gummistövlar staplar gråa stenar till radhus, som kommer att kosta 25.000 kronor i insats och 6.000 om året."

En kompis, som bodde i Hässelby på den här tiden berättade för mig om den tiden då han var 15 år gammal:

"Vi var par grabbar från Hässelby gård som byggde en flotte och åkte ut till Hässelby holme. När vi en gång kom tillbaka, och lagt till flotten vid stranden, började vi klättra uppför slänten, då det plötsligt började explodera runt omkring oss. Man höll på att spränga för radhusen, och arbetarna hade inte sett att vi kom, så de startade sprängningen. Laddningarna var seriekopplade och gick inte att stoppa. Den ena explosionen efter den andra detonerade omkring oss. Sten flög omkring, ett träd välte. Det kändes som i ett krig. Vi flydde uppför slänten i panik. Som tur var klarade vi oss undan med bara förskräckelsen."

Varje hus ligger så att de ska ha någon utsikt mot vattnet. I området fanns många stora ekar och lindar.
Man ville kombinera den låga husen med de höga träden.
Men med åren tröttnade folk på att de skuggade för mycket och i dag är det inte så många träd kvar.
Området är lugnt och idylliskt och ligger lite vid sidan av de trafikerade gatorna i Hässelby strand.
I tidens anda har flera av radhusen på senare år fått allt färre inneväggar, så att planlösningen blivit mer öppen, ljus och luftig.
Våren 2007 ville ett byggföretag bygga tolv radhus i slänten intill Sparrisbacken. Men grannarna protesterade. I flera år kämpade de boende i omgivningarna för att rädda ekarna i sluttningen ned mot vattnet, och 2011 bestämde länsstyrelsen att strandskyddslagen gällde och ekarna får stå kvar. En av dessa ekar är ihålig, och kallas för Önskeeken av traktens barn. Där kan man gå in och önska sig något.

Till huvudmenyn

Har du kommentarer, tips eller förfrågningar: skriv E-post "Om Hässelby" . Copyright Henrik Henrikson.