Maltesholmsvägen
Text och foto: Henrik Henrikson
skrivet juni 2015

Maltesholmsvägen börjar vid Bergslagsrondellen och är den stora huvudvägen tvärs igenom Hässelby gård och Hässelby strand. Den är 2550 meter och anlades 1953.

Maltesholmsvägen passerar här gränsen till Hässelby strand.
Eftersom denna sida handlar om Hässelby strand så börjar vi här.
Denna bitande kalla vinterbild tog jag 1968.

Samma motiv har jag här tagit 45 år senare.

Här finner man två åttavåningarhus. De är de första loftgångshusen som byggdes i Sverige. De som 1957 hade stått i bostadskön i minst tio år fick ett meddelande att de måndagen 14 juni 1957 skulle åka till Hässelby och där ställa sig i en kö för att få en lägenhet i ett av de här loftgångshusen. Redan två dagar före hade ett 50-tal människor ställt sig i kö för att få någon av de bästa lägenheterna högst upp i huset. De köande var på förvånansvärt gott humör. Samtliga hade ordnat med tältstolar och termosar och mat. Bäst förspänt hade en familj med skåpbil där man under väntetiden kunde sova en stund.

På många ställen i Hässelby hängde man 2008 ut röda lakan genom fönstren, som en tydlig protest mot den omfattande ombildningen från hyresbostäder till insatslägenheter. Maltesholmsvägen 133.
Denna bild som jag lånat från Svenska Bostäder visar matvarubutiken Paraden Livsmedel som låg på Maltesholmsvägen 131 mellan 1957 och mitten av 1960-talet.

Samma hus i dag.

De ljusa husen utmed Maltesholmsvägen blev med åren mer och mer missfärgade, och fläckiga av reparationer efter skador. På den här bilden kan man se hur de bruntonade fasaderna renoverades 2009 och åter igen blev strålande vita.
Den här gångbron över Maltesholmsvägen och tunnelbanan byggdes främst för att underlätta för eleverna till Hässelbystrandsskolan (som numera heter Engelska skolan). Fast jag tycker att den borde ha gått över Persikogatan också. Då hade den varit lite mer fullständig. Bilden tog jag 1969. Lägg märke till centralantennen på taket. Med den kunde man se den enda TV-kanal som fanns på den tiden.
På Maltesholmsvägen 145 bodde på 1950-talet deckarförfattaren Bengt Olof Håkansson, som skrev bland annat ”Mord i församlingen”.
Denna bild från 1958 har jag fått av Marit Dravniek. Det är hennes pappas farbror från Amerika som står i korsningen Maltesholmsvägen - Aprikosgatan. Det är som en lantlig idyll med grusvägar. En liten trehjulig bil av fabrikatet Messerschmitt passerar korsningen.

Samma korsning av idag. Ett tag fanns en liten rondell mitt i korsningen.
Den togs bort och ersattes av någon outgrundlig anledning av denna trave med bildäck.

År 2012 såg vågkorsningen ut så här. Bygget av huset ovanför tunnelbanestationen hade inte påbörjats ännu.
I fjärran syns kraftvärmeverkets skorstenar.

Så två år senare, alltså i somras 2014, hade man kommit så här långt i huset ovanför tunnelbanestationen.

På grund av ombyggnaden i Hässelby strands centrum, och då speciellt parkeringshuset på Persikogatan, kommer inte bussarna fram på sin ordinarie sträckning förbi centrumet, utan får 2014 - 2015 en provisorisk hållplats på Maltesholmsvägen. Därifrån får resenärerna sedan skynda en bra bit bort till tunnelbanan för att hinna med tåget in mot stan.

Här på adressen Maltesholmsvägen 142 låg Prinsessa café och konditori. I samma hus låg också bibliotek och ungdomsgård. Sommaren 2014 revs huset för att ge plats för ett höghus med 18 våningar.

Så fortsätter vi utmed Maltesholmsvägen. Denna bild tog jag 2009 när man drog ledningar för de nya husen som succesivt byggs upp på den plats där Hässelby strand centrum har legat fram till nu.

1956 byggdes detta 250 meter långa bostadshuset i kvarteret Jaktpaviljongen, ett av landets längsta bostadshus.
Detta slingrande hus tillhör bostadsrättsföreningen Maltesholm och har kanske den vackraste utsikten i hela stan.

Här, på den obebyggda tomten på andra sidan gatan planerade man att bygga en ny förskola.
När jag tog denna bild våren 2012 fanns där bara buskar och en liten lekpark med gungor.

Så 2013 var man i full gång med bygget av den nya förskolan nedanför de tegelröda höghusen på Medsolsbacken.

2014 var tvåvåningsbygget klart och barnen kunde flytta in i den nya förskolan, uppdelad på sex avdelningar.

Mot slutet av Maltesholmsvägen blir trafiken glesare och kvarteren har en lugnare atmosfär.
Dessa hus ägs av bostadsrättsföreningen Mirabellen.

Maltesholmsvägen slutar vid Maltesholmsbadet i kanten av Grimstaskogen. Hit vallfärdar hässelbyborna när det är värmebölja. När jag tog denna bild var det lite svalare väder och inte så många hade sökt sig hit.

Bland badgästerna är den välförsedda kiosken populär. Kioskens ägare Cemil är mycket uppskattad för sitt glada humör. Han säger att det mesta på badet är bra, utom att det saknas dricksvatten för badgästerna. Han har många goda idéer. Om det ordnas skridskobana med belysning under vintertid, så lovar Cemil att han ska ha sin kiosk öppen på vintern också.

Till huvudmenyn

Har du kommentarer, tips eller förfrågningar: skriv E-post "Om Hässelby" . Copyright Henrik Henrikson.