Historien om Maltesholmsgränd
(text och bilder: Henrik Henrikson)
skrivet novbember 2014

Hässelby strands nyaste gata. Kom till för ungefär ett år sedan. Den ligger i Hässelby strands centrum och består av infareten till det nybyggda huset i brf Lovön med två portar – Maltesholmsgränd 2 och 4. Där låg tidigare Jaktpaviljongen.

Jaktpaviljongen färdigställdes våren 1959. Det var en byggnad av enplanstyp i rött tegel precis intill Hässelby strands centrum. Där inrättade man ett barndaghem med plats för 42 barn äldre än två år. I källarvåningen gjordes plats för ungdomslokaler, bland annat för den då nybildade scoutkåren i stadsdelen.

Kartan är från 1958 och visar Hässelby strands centrum. Den nedre tomten i orange är Jaktpaviljongen. Den lila ytan i mitten är kyrkan och de bruna motsvarar butikerna i centrumet). Notera att den minsta affärsbyggnaden Lakejen öster om kyrkan aldrig byggdes.

År 2001 övergick förskolan till att drivas i privat regi. Samma år började man planera en omfattande ombyggnad av Hässelby strands centrum. Som ett steg i denna omdaning skulle ett bostadsrättshus byggas där Jaktpaviljongen låg.
Förskolan stängdes och fönstren i Jaktpaviljongen spikades igen.

Några av lokalerna i Jaktpaviljongen öppnades igen tillfälligt för en provisorisk förskola, men 2012 tömdes huset definitivt, och byggnaden revs.

Senare under 2012 började man bygga det nya bostadshuset.


Byggnaden ägs av bostadsrättsföreningen Lovön. Här har byggarbetarna kommit upp till tredje plan.

Under 2013 började man flytta in i de 26 lägenheterna. Gårdsplanen och den intilliggande parkeringen fick i samband med detta bygge namnet Maltesholmsgränd, och husets portar numrerades nr 2 och 4. Maltesholmsgränd är därmed Hässelby strands yngsta gata.

Till huvudmenyn

Har du kommentarer, tips eller förfrågningar: skriv E-post "Om Hässelby" . Copyright Henrik Henrikson.