Historien om Krikongränd
(text och bilder: Henrik Henrikson)
skrivet oktober 2014

När man började rita upp Hässelby strands gatunät fick varenda liten gatstump ett eget namn, som här Krikongränd, vilken är en kort återvändsgränd som går ut från Aprikosgatan. Detta att ge varje sidogränd eget namn övergav man i den fortsatta planerandet av Hässelby strand. Men utmed Aprikosgatan finns flera små gränder som fått egna namn.

Krikongränd är 120 meter lång, och fick sitt namn 1954.

Krikon är en sorts plommon.

Krikongränd domineras av det stora bostadshuset med portnummer 3 - 9. Huset byggdes 1957. Det ägs av bostadsrättsföreningen Aprikosen.
Detta är en stadsplanekarta från 1953. Mellan Krikongränd och Piongränd syns det stora bostadshuset. Längst in på Krikongränd kan man se den tillbyggnad (med maxhöjd av 4,5 meter) som i dag rymmer förskola. I andra änden av det stora bostadshuset syns en byggnad i vinkel med maxhöjd av 7,5 meter. Denna byggnad uppfördes aldrig men var tänkt att innehålla bostäder i högst två våningar. Den stora gula ytan på kartan visar en tomt som var reserverad för parkering och eventuell småindustri.
Genom det stora bostadshuset går en passage i höjd med port nr 9.
Dessa två hus som byggdes 2003 har adresserna Krikongränd 1 och 2. Denna bild tog jag när balkongerna ännu inte var monterade. Vid själva byggandet av dessa två hus föreslogs att ett av husen skulle placeras mitt i själva gatan. I så fall hade Krikongränd helt utplånats som gata.
Samma två hus av idag 2014. De tillhör bostadsrättsföreningen Malmkronan.

Till huvudmenyn

Har du kommentarer, tips eller förfrågningar: skriv E-post "Om Hässelby" . Copyright Henrik Henrikson.