Grimsta strandstig är en väg från Maltesholmsvägens vändplan ner utmed Maltesholmsbadet.Vägen är inte ny. Den har funnits ”i alla tider”, men den fick sitt namn alldeles nyligen, under 2000-talet. Den gamla vägen genom Grimstaskogen var från början endast en gångstig utmed Mälarstranden.Denna bild av Grimsta strandstig tog jag 1969, för exakt 50 år sedan. Ett par poliser har hämtat en moped som låg utmed stranden. Någon hade tipsat polisen om att det legat en övergiven moped i vattnet. En av poliserna passar på att provåka moppen.Inne bland träden morr om badet, från Maltesholmsvägens vändplan vidare bortåt stranden går Grimsta strandstig. Vägen är cirka 200 meter lång inom Hässelby strand. Sedan fortsätter vägen in i stadsdelen Grimsta och vidare utmed stranden till Kanaans trädgårdscafé.Här vid Maltesholmsvägens vändplan startar Grimsta strandstig.Numera är vägen upprustad och breddad. Sträckan fram till Grimsta båtklubb är tillåten för biltrafik (fast endast för transporter till båtklubben), sedan övergår vägen till att vara gång- och cykelväg.En fem år gammal bild som visar några förväntningsfulla badgäster på väg till badstranden.Grimsta strandstig går utmed kanten av Maltesholmsbadet, och här står ett flertal ståtliga ekar. Vägen ligger, liksom hela Maltesholmsbadet, inom Grimsta nuturreservat.I skogsbrynet står badets toaletter uppställda. Man kan också se en av telefonstolparna. Det är telefonledningar dragna både till kiosken vid Maltesholmsbadet och till Grimsta båtklubb. Här finns också en ihålig ek, en kollega till den vida mer berömda önskeeken nedanför parkleken Stråket nära Sparrisbacken.Kanske man skulle lansera detta ihåliga träd som ”Längtans ek”, till skillnad mot ”Önskeeken” längre bort utmed stranden.Vägskyltar visar att stranden ligger 100 meter bort, och att det är 1,3 kilometer till nästa bad utmed stranden, Kanaanbadet. Vägen är en del av Hässelbystråket – vandringsleden från Hässelby gård 19 km till de centrala delarna av Stockholm.


Solkorset, som i detta utförande symboliserar ”Vit makt”, kan man finna målad på en sten utmed stranden. Vattnet håller på att radera ut denna symbol för hat och ignorans.
Den här dagen som jag gick utmed stranden och fotograferade var det lite kyligt i vattnet, men visst kunde man i alla fall fukta fötterna.
I bakgrunden skymtar på Lovön den tillfälliga utskeppningshamnen för sprängsten från Förbifart Stockholms tunnelbygge.Där strandstigen passerar Maltesholmsbadet finner man denna pelarsal av björkstammar.Under byggtiden av ett friskluftsintag i Grimstaskogen för Förbifart Stockholm kommer Grimsta strandväg att användas för byggtrafik. Man varnar för att viss buller i samband med borrning kommer att störa friluftslivet på platsen.
Därför får man hoppas att de arbetena kommer att ske under vinterhalvåret då det inte är så mycket folk i området.

Grimsta strandstig, som ska användas för byggtrafik, är markerat med lila. Förbifart Stockholms tunnel är markerad med streckat rött. Friskluftstornet är markerat med gult.


Till huvudmenyn

Har du kommentarer, tips eller förfrågningar: skriv E-post "Om Hässelby" . Copyright Henrik Henrikson.