Historien om Fyrspannsgatan
(text och bilder: Henrik Henrikson)
skrivet oktober 2014

Fyrspannsgatan, från 1954, är en dryg kilometer lång. Den var en del av länsväg 8364 fram till 1992. Gatan fick sitt namn av stadsfullmäktige sent på kvällen den 25 januari 1954. Det var här på Fyrspannsgatan som man byggde de första bostadshusen i Hässelby strand.
Den streckade delen av Fyrspannsgatan togs bort 1977, för att man skulle få ett sammanhängande gångstråk från Hässelby villastads östra delar till Grimstareservatet.

Precis efter att man tagit bort denna del av gatan uppstod en hel del förvirring. Kantstenen på Friherregatan antydde att det fortfarande fanns en korsning på platsen. Det var mer än en bilist som ofrivilligt hamnade mitt i parken. Taxi och varubilar tog också gärna den genvägen. Vintertid försökte snösvängen ploga vad man trodde fortfarande var en gata.

På detta flygfoto kan man se hur Fyrspannsgatan gick från Friherregatan för att sedan korsa Melongatan.
Denna byggnation består av av två ihopbyggda niovåningars hus (Fyrspannsgatan 37 – 43 och 45 – 47).

Bilden, som inte är tagen av mig, är från när husen byggdes 1955. Under 1956 skedde inflyttning i detta kvarter.

När huset byggdes kläddes fasadens bottenvåning med små 2 cm stora keramikplattor. De var svarta, vita och grå och uppmonterade på stora pappersark. Dessa ark trycktes upp på väggen mot den fuktiga putsen. När det torkat och plattorna satt fast tvättades pappen bort och där satt de små plattorna i perfekta rader. Vi barn i området lyckades ibland komma över de åtråvärda arken med plattor. Vi lade dem i vatten för att få plattorna att lossna från papperet.

De två husen fasadrenoverades under 2002. Då målade man också fasaderna och entréerna fick nya belysningar och ny klinker på väggarna. Nya balkongräcken monterades samma år under april – juni.
Här kan man se hur de gamla balkongräckena såg ut. De bestod av två råa, gråa betongplattor med mellanliggande metallgaller. Redan 1956, när huset var nybyggt, och balkongerna successivt kom upp tyckte jag att räckena vara groteskt fula, så det var faktiskt på tiden att de byttes ut...

Här på Fyrspannsgatan 47 låg Melongårdens Snabbköp – en trehundra kvadratmeter stor ICA-butik – vars ägare hette Åke Larsson. Butiken öppnade 16 december 1955. Trots att det var ett snabbköp kunde man få sitt kaffe malet och det fanns en liten charkdisk. En köksa lagade mat till de anställda och gjorde också vissa rätter som såldes vid den manuella köttdisken.

Nu huserar Veterinärpraktik i dessa lokaler.
På Fyrspannsgatan 51 ligger en transformatorstation. Den har legat där sedan 1950-talet, men den har under åren fått ett helt nytt utseende.
Husen på Fyrspannsgatan 53 – 109 ritades av arkitekt Åke Porne. Husen började byggas redan under 1954.

Ett våldsamt 50-årskalas utspelades i februari 1955 vid bygget utmed Fyrspannsgatan, mitt emot Hässelby begravningsplats. Festen slutade med slagsmål mellan två av byggnadsarbetarna.
50-åringen, som arbetade vid bygget, bjöd på brännvin i ganska rikliga mängder för att celebrera sin högtidsdag. Redan tidigt på morgonen började festandet.
Frampå förmiddagen hade flera av deltagarna i födelsedagsfesten fått sig lite för mycket av det bästa, och under en palaver råkade två av byggnadsarbetarna i luven på varandra. Den ene fick ett djup sår vid vänstra ögat och blodet forsade ur såret.
Det såg ruskigt ut och en byggnadsingenjör tyckte att det hela gått för långt och larmade spångapolisen, som ryckte ut med två radiobilar.
Fem av de mest berusade fick följa med till polisstationen för att där nyktra till i en fyllcell. Den slagne hade fått så kraftiga skador att han måste föras till sjukhus. Sedan han förbundits fördes han till sitt hem. Inte mycket blev byggt vid Fyrspannsgatan den dagen.
Så kunde det gå till i Stockholms västra förorter, som då var rena vilda västern.

Dessa, några av de äldsta hyreshusen i Hässelby strand, har fortfarande en del gamla detaljer kvar, som portarnas regnskydd i koppar. På de flesta lägenhetsdörrarna finns orginalringklockorna kvar, konstruerade likt gammaldags roterande cykelklockor.
Fyrspannsgatan 107. Här fanns på 1950-talet persiennfabriken Masterindustri AB. Sedan hade en veterinär sin praktik i dessa lokaler.

På Fyrspannsgatan 109 fanns från början barnstugan "Hermelinen" och där finns nu den lokala hyresgästföreningen. (1956 hade porten numreringen 111).

Detta hus på Fyrspannsgatan 111 - 121 byggdes 1964. Det var från början ett kategorihus med 42 lägenheter för i första hand personal vid kraftvärmeverket i Hässelby strand och sjukhusanställda.

Jag var sjutton år när jag praktiserade på detta bygge. Byggubbarna var tuffa och gav mig de skitigaste jobben. Jag stod här nedanför husgaveln och drog spik ur de bräder som de kastade ner till mig, eller så fick jag skrapa bort betong från gjutformarna.

När det var dags för lunch vid niotiden på förmiddagen tog vi fram våra matlådor, som stått flera timmar i det brännheta värmeskåpet som hängde på väggen i en av futtarna. Maten hade blivit torr och hård i det heta skåpet, men man var hungrig och glufsade i sig allt. När det hade blivit vår i luften så kunde man sitta ute och äta ur matlådan.

Där Fyrspannsgatan passerar Spiralbacken kan man se detta märkliga övergångsställe. Det leder ingenstans - bara rakt ut i skogen. Inte ens en trottoar finns på andra sidan övergångsstället.
Kvarteret Fyrspannsgatan 80 – 130 är helt obebyggt. Där finns grind nummer 9 in till kraftvärmeverkets område.
Hälsovårdsnämndens expertis ansåg på 1950-talet att det var helt olämpligt med bostadshus så här nära värmeverket. Bostäderna befarades bli odrägliga genom koldamm, lukt och buller från verket. Andra stadsläkaren avrådde 1956 byggnation innan han sett hur värmeverket skulle fungera. Men man hade redan börjat bygget utmed Fyrspannsgatan och hälsovårdsnämnden ställdes inför fullbordat faktum. Husen byggdes och det blev väl, nu när man har facit i sin hand, inte fullt så sotigt och bullrigt som man befarat.
I juni 2009 började busslinjen 119 från Hässelby villastad gå utmed Fyrspannsgatan, i stället för via Melongatan. Här är hållplatsen vid Hässelby strand centrum.
Fyrspannsgatan går genom Hässelby strands centrum. Denna bild visar hur tunnelbanestationen såg ut innan ombyggnaden. Till vänster ser man blomsterkiosken och Strandgrillens kiosk.
Här borrar man och spränger utmed Fyrspannsgatan för det nya bostadshuset som nu byggs ovanför och runt tunnelbanestationen.
Så här långt har man kommit med stationshuset hösten 2014, och i förgrunden ses den byggrop där det nya höghuset ska byggas. Här i Hässelby strands centrum tar Fyrspannsgatan slut, när den kommer fram till Maltesholmsvägen.

Till huvudmenyn

Har du kommentarer, tips eller förfrågningar: skriv E-post "Om Hässelby" . Copyright Henrik Henrikson.