Historien om Bruksvägen
(text och bilder: Henrik Henrikson)
skrivet september 2014

Bruksvägen - kanske Hässelby strands minst kända gata. Den skapades redan 1926 och hette före 1950 Birkavägen. Men den del av vägen som börjar vid Fyrspannsgatan förbi begravningsplatsen och fram till Vassbrinken anlades först 1956.

Bruksvägen sträcker sig vidare sig in i Hässelby Villastad där det i början av 1900-talet fanns tegelbruk och småindustrier. Bruksvägen har fått sitt namn efter det tegelbruk som fanns på villastadssidan, och som tillverkade blomkrukor till trädgårdsmästarna i området. Den del av vägen som ligger inom stadsdelen Hässelby Strand är helt obebyggd.

Från Bruksvägen ser man kraftvärmeverkets skorstenar resa sig mot skyn. Här, i denna sluttning, planerade man 1981 att bygga ett daghem. Dessa planer förverkligades aldrig, eftersom man i den vevan byggde om Hässelbyverket för koleldning, och det skulle bli många tunga transporter av kolaska på Bruksvägen från kraftvärmeverket .

(Detta daghem ville man sedan bygga i skogsdungen mellan Melongatan och Maltesholmsskolan. Efter ivriga protester från de boende, hamnade daghemmet slutligen i korsningen Melongatan och Fyrspannsgatan där det i dag ligger.)

En fin bild från 1960. Herr och fru Eriksson promenerar utmed den nybyggda delen av Bruksvägen på väg mot Hässelby strandbad. I bakgrunden syns Hässelby kapell till vänster och bebyggelsen på Fyrspannsgatan till höger. Fotograf: Anders Eriksson.
Ungefär samma ställe 1963. Från Bruksvägen leder denna grind in till Hässelby begravningsplats, där det lilla kapellet syns uppe på höjden.
En snöig vinter för några år sedan stod denna bil övergiven på Bruksvägen. Någon parkeringsvakt hade grävt sig ner genom skarsnön till vindrutan för att där placera en viteslapp: 
"Uppmaning att flytta fordon enligt lagen (1982:129) om flyttning av fordon. Ni uppmanas att flytta fordonet från platsen senast 13 december 2012 då det varit uppställt på samma plats under minst tre dygn."

Till huvudmenyn

Har du kommentarer, tips eller förfrågningar: skriv E-post "Om Hässelby" . Copyright Henrik Henrikson.