Historien om Aprikosgatan
(text och bilder: Henrik Henrikson)
skrivet september 2014

Aprikosgatan är en av gatorna i stadsdelen Hässelby strand. Den är 1050 meter lång och anlades 1954.
Namnet har den fått efter frukten aprikos. Det fanns på 1700-talet ett stort aprikosträd i Hässelby slotts trädgård.
På den här tomten i början av Aprikosgatan skulle först en flickskola byggas.
Den blev inte av, utan på platsen anlades en fotbollsplan där traktens barn spelade fotboll på somrarna och åkte skridskor under vintern på den spolade isen. Då fanns det värmekaminer i bodar utmed isbanan, där man kunde byta om och värma sig en stund.
Så 2004 skulle man bygga ett antal hyreshus på planen.
Den gemensamma byggstarten för de sju nya husen skedde torsdagen den 30 oktober 2004 klockan 11.00. Stadsbyggnadsborgarrådet Py Börjeson gjorde då första gjutningen i hörnet Aprikosgatan -Krikongränd. På plats fanns också Familjebostäders VD Hans Pettersson och BESQABs vice VD Freddie Norvell. De tryckte ner varsin hand i betongen. Efter gjutningen bjöd man på något värmande. Man kan tänka sig att de också bjöd på varsin servett att torka av betongen från händerna.

Så här fint blev det när husen på den före detta fotbollsplanen blev färdiga.

Så här såg det ut i hörnet Aprikosgatan - Maltesholmsvägen i början av 2000-talet. En lummig liten skogsbacke.
I denna skogsbacke byggdes 2008 denna förskola - "Strandens förskola".
Den skulle ersätta förskolan "Jaktpaviljongen" i Hässelby strands centrum, vilken fick rivas för att ge plats till nybyggnationen i centrumet.
På Aprikosgatan 3 planerades på 1970-talet ett daghem. Nu finns där den privata förskolan Aprikosen.
På Aprikosgatan 5-13 byggdes år 1965 fyra trevåningshus med 78 lägenheter.
Husen är i vit sten och ligger grupperade runt en vändplan. Det är ett avskilt område liksom för sig själv där uppe på en höjd.
Här, på Aprikosgatan nr 16, låg i en källarvåning "Hässelby strands Glasmästeri". I denna lokal skar man sina glas redan 1957, när huset var nybyggt. Några år senare flyttade man till större lokaler på Aprikosgatan 38 längre upp på gatan.
Här på Aprikosgatan 24 låg livsmedelsaffären "Solbutikerna".
Redan 1957, när huset var nybyggt, kunde man erbjuda sina matvaror åt hyresgästerna i gatans höghus. Efter några år bytte butiken ägare och fick namnet "Carl-Eric Noréns Snabbköp". Butiken bar sig emellertid inte, och 1961 hade den slagit igen för gott.
Lokalen användes som tillfällig skollokal för Hässelbystrandskolan under åren 1964 - 1973. Sedan fanns där under en period ett dagcenter.

I några av de andra lokalerna i samma hus fanns Centrum-Persienn (port 18) och Vattenfallstyrelsens lokalavdelning (port 26 - 28).
Alla lokalerna byggdes 2002 om till lägenheter i gatuplanet.

Här på Aprikosgatan 15 byggdes på1960-talet ett skolhem för flickor och pojkar med stora familjeproblem.
Det är de låga byggnaderna till höger. De är nu rivna. Bilden är från lokaltidningen Västerort.
År 2001 byggdes på Aprikosgatan 17 nio bostadshus med bostadsrätter. Husen är fyravånings hus i puts med den översta våningen med träfasad.

Utanför port 17a finns en kul liten skulptur i sten. Föreställande en familj med fyra feta personer: man, kvinna, pojke och flicka.

Hela denna del av Hässelby strand, den yttre bågen av Aprikosgatan och den park som bildats mellan husen, är ett lugnt, idylliskt område med mycket grönska och mycket lite biltrafik. På andra sidan gatan ligger dessutom Grimstaskogen.

På Aprikosgatan 34 bodde Björn S - en stor musikalisk förmåga. Björn föddes 1960 och växte upp i detta hus fram till 1976, därefter bodde han korta perioder på samma adress under åren 1977 - 1979. Han gjorde många musikaliska inspelningar, var född musikalisk och bildkonstnär. Han skulle ha kunnat bli en mycket stor pop- och rockstjärna, men han dog i unga år.

På Aprikosgatan 36 bodde på 1970-talet Lennart Palme. Han var manusförfattare, och skrev bland mycket annat manus till många Åsa-Nisse-filmer på 1950-talet.

Husen på Aprikosgatan 23-33 är de högst belägna i hela Hässelby strand. De ligger 43 meter över havet.
De är byggda 1957 och är 9-10 våningar höga. Fasadputen är ljusgrå med lite mörkare grå effektrutor runt en del fönster.
2007 hade man stambyte i husen på Aprikosgatan 23-33.
Allt gammalt skulle ut och nytt skulle in.
Fasadputsen på alla husen utmed denna del av Aprikosgatan fick efter alla år en skada. De hade blivit markant mörk upptill. Numera har man fixat till det med ny puts.
Någon gång omkring 1958-59 öppnade här en butik i huset Aprikosgatan 27: Torgerstad Optiska Affär – "Specialaffären för glasögon".
Kan det ha varit innanför de här numera gallerförsedda fönstren i bottenplanet?
Konsum öppnade här på Aprikosgatan 39 i slutet av 1950-talet en bröd- och mjölkbutik.
Dessa speciella mjölkaffärer hade en lång tradition i städerna och man sålde på den tiden mjölk i lösvikt. Butiken var öppen sju dagar i veckan, eftersom kyltekniken i hemmen var begränsad.
Denna mjölkbutik fick i början av 1960-talet slå igen och Råcksta Bilservice övertog lokalerna. Sedan en fastighetsförmedling.
Numera finns en revisionsbyrå i lokalerna.

På gaveln i det hus där Konsum hade sin mjölkbutik finns fortfarande butikens lastbrygga.
En skylt visar ännu att det är parkering "endast för affären".

Här på Aprikosgatan 58 låg på 1960-talet stadsdelens bibliotek. Det flyttade 1976 till Persikogatan 58.

Efter det öppnades en damfrisering i dessa lokaler. Den hette först ”På Håret”, som sedan någon gång bytte namn till det nuvarande ”Klippt av Rosén”.

På Aprikosgatan 64 finns detta daghem, som byggdes 1967.
På Aprikosgatan 68-74 låg Hässelbystrandskolan, som sedan blev Hässelby gymnasium, som sedan blev Engelska Skolan i Hässelby.
Bilden visar hus skolan såg ut förr i tiden. Jag tog denna bild 1963, när jag själv var barn.

Till huvudmenyn

Har du kommentarer, tips eller förfrågningar: skriv E-post "Om Hässelby" . Copyright Henrik Henrikson.