Hösten 2006 ville Ivan och Ingrid som innehade blomsterkiosken i Hässelby strand, avveckla sin rörelse och annonserade ut kiosken för 300.000:- . De fick tag i en intresserad, men när alla papper var klara så meddelade myndigheterna att man inte längre beviljade någon ny överlåtelse på den marken. Hela centrumområdet skulle ju byggas om helt. Ivan och Ingrid fick besked om att de var uppsagda till sista september 2007. De blev dessutom ålagda att forsla bort kiosken.
Foto: Åke Rosendahl.Förskolan i Jaktpaviljongen, som också var en del av centrumet, var det första huset i centrumet som revs.
Fotograf Bengt Janson 2012.Byggbolaget Skanska förvärvade vid årsskiftet 2000/01 hela Hässelby strands centrum, utom kyrkan. Affärslängorna hade en längre tid förfallit och man bestämde att större delar av centrumbebyggelsen skulle rivas och ersättas med ny bebyggelse. Regeringen gav hösten 2007 klartecken till att riva Hässelby strands centrum och bygga ett nytt.
Foto: Henrik Henrikson.Skönhetsrådet konstaterade det tragiska i att detta småskaliga och ofta väl gestaltade förortscentrum inte fungerade. Hässelby Strands Centrum hade fina arkitektoniska kvaliteter men utvecklingen av detaljhandeln innebar att centrumanläggningen inte hade förutsättningar för att fungera tillfredsställande.
Foto: Henrik Henrikson.Damfriseringen vid Maltesholmstorget i Hässelby Strand centrum upphörde den sista april 2008.

Jag ringde och pratade med Ann-Britt, en av systrarna som innehaft Salong Diana sedan 1958. Hon lät trött. Hon tyckte att det fick vara nog nu med folk som kom och fotograferade. Hon berättade länge om att det hade varit många som kontaktat dem för att lokalen och dess inredning skulle vara så gammal.
”Inte tycker jag att den är så speciell”, sade hon.
Där hade varit TV-bolag, som ABC, tidningar, som Mitti och även popartister, som Stakka Bo, som ville ha med lokalen i någon video.

Ann-Britt berättade att hon inte tyckte om att man skrev att hela centrumet skulle rivas. "Jag är hjärtligt trött på alla som skriver negativt om centrum och damfriseringen, och att vi nu skulle gå i graven och andra tokigheter”.
Foto: Henrik Henrikson.Den ursprungliga tunnelbaneentrén skulle försvinna. I stället planerade man att bygga in en ny entré i ett nytt femvånings lamellhus med bostäder och butikslokaler i gatuplanet. Under själva ombyggnadstiden flyttades ingången till en provisoriskt entré runt hörnet.
Foto: Henrik Henrikson.Den gamla biljettkuren i tunnelbanehallen stod länsad och övergiven i väntan på att rivas.
Foto: Henrik Henrikson.Det gällde att husen revs i rätt ordning. På ett tidigt stadium satte man igång med tvåvåningshuset. Det var bråttom att bli av med det i början, för där skulle den nya höghuset byggas. Förbipasserande stannade till och tittade förfärade på demoleringen av det centrum de vuxit upp med och lärt sig älska.
Foto: Henrik Henrikson.En rivningsarbetare såg mig gå runt med min kamera, och han sade att jag gärna fick komma in innanför avspärrningarna och ta lite bilder om jag ville. Det tackade jag för. Därför kunde jag ta några bilder av rivningen ur lite annorlunda vinklar.
Foto: Henrik Henrikson.Rivningen av bibliotekshuset sett lite grand från ovan. Den vänstra bilden har fotograferats av Hans Deiving, och den högra av Mona Rissmar.Den 10 februari 2013 öppnades kyrkans second hand-butik Tant Grön lite provisoriskt i det hörn där fotobutiken låg tidigare. Försäljningens intäkter gick till behövande.
Foto: Henrik.Ett par år senare var det mittenhusets tur att rivas , och då fick kyrkans second-handbutik Tant Grön stänga sin butik. Verksamheten flyttades över till permanenta lokaler i kyrkan i maj 2015.
Foto: Henrik Henrikson.I februari 2015 flyttade tobaksaffären över till nya lokaler i tunnelbanehuset. Här håller man på med att montera ner inredningen i den gamla lokalen, medan en kund envist sitter kvar och fyller i sin tipskupong.
Foto: Henrik Henrikson.Även blomsteraffären flyttade över till ny lokal i stationshuset. När man sedan rev den gamla blomsterbutiken fick man täcka in rivningsplatsen med plast, eftersom man hade hittat asbest i väggar och tak.
Foto: Henrik Henrikson.Den gamla kemtvätten-skomakeriet revs också. Här står en del av den butikens utrustning upptravade på trottoaren utanför.
Foto: Henrik Henrikson.Här går gatuskylten ”Fyrspannsgatan 170” all världens väg. Foto: Robert.I allt bygglarm och stök finns det alltid en plats där man kan finna ro och koppla av med sin dagstidning.
Foto: Henrik Henrikson.Byggnaden mitt i centrum revs under våren 2015 för att göra plats för det nya torget. Fotverkstaden fick tillgång till sin nya lokal vid T-banan och Även pizzerian flyttade över till nya lokaler.

För Strandgrillen gick det tyvärr inte lika bra. Grillen, som drivits av Metin Genc och hans bror i 18 år, tvingades slå igen när byggnaden jämnades vid marken. Grillen hade inget avtal med besittningsskydd, så därför hamnade den längst ner på listan. Tyvärr fick Metin inget nytt kontrakt, vilket var mycket tråkigt eftersom han var så otroligt omtyckt bland kunderna i centrumet.
Foto: Henrik.När mellanhuset revs kunde man se den armerade förstärkning som visade var Stockholms Sparbank hade sitt bankvalv.
Fotograf: Henrik Henrikson.För många kändes det väldigt sorgligt att se sitt kära centrum smulas sönder under rivningsarbetarnas maskiner.
Foto: Henrik Henrikson.Hemköpet på Fyrspannsgatan 168 var den butiken i gamla centrumet som var kvar längst. De fick ju vänta tills deras nya lokaler skulle bli färdiga i det nya höghuset.
Foto: Henrik Henrikson.De sista dagarna före stängningen av de gamla lokalerna reade Hemköp ut sina sista kvarvarande varor. Här går de sista mjukostarna med 40% rabatt.
Foto: Robert.Efter flytten till den nya butiken i höghuset gick jag runt i Hemköps gamla lokaler och tog lite bilder av den övergivna inredningen. Foto: Henrik Henrikson.Den här avdelningen i det gamla Hemköp, där det tidigare dignat av frukt och grönsaker, ekade nu bara ödslig. Det var lite vemodigt.
Foto: Henrik Henrikson.I Hemköps källare hade alla lager tömts, och kvar fanns bara tomma utrymmen med graffiti, färdiga för rivning.
Foto: Henrik Henrikson.Endast det yttre skalet av kemtvättens butik var kvar några dagar, innan dessa rester också demoleras.
Foto: Robert.Rivningsgubbarna jobbade för fullt, vardag som helgdag och även sena kvällar. En man i full skyddsdräkt gick omkring i rivningsbråten. letade efter asbest. Nu var det bråttom, grund och källarvåning måste bort omgående, så att bygget av det nya huset ska hinna startas i tid.
Foto: Henrik Henrikson.Den dag när det gamla centrumet skulle ha fyllt 60 år fanns inget kvar av de ursprungliga husen. Endast några av 1958 års originalplattor låg ännu kvar och de firade 60 år på egen hand utan att någon brydde sig.
Foto: Henrik Henrikson.Så i december 2016 skyfflade man bort de sista rivningsresterna efter det gamla centrumet. Samtidigt ser vi det nya centrumet med sitt höghus växa upp i bakgrunden, men det är en helt annan historia.
Foto: Henrik Henrikson.Nu har vi sett många sköna nostalgiska bilder från det gamla centrumet.
Nu kan vi inrikta oss på det nya centrumet.
Och visst har det nya centrumet blivit bra.

Dessutom är väl det nya centrumet inte riktigt färdigt ännu.
Med åren kommer det säkert kompletteras med...
tja, kanske en torghandel, en liten staty eller fontän,
en toalettkur, julgran eller möjligen en grillkiosk.
Ja, vem vet?


Till huvudmenyn

Har du kommentarer, tips eller förfrågningar: skriv E-post "Om Hässelby" . Copyright Henrik Henrikson.