Vi startar med en bild från någon gång omkring 1954. Vi ser hela Hässelby strand – nästan helt obebyggt. Bara huvudvägarna är framdragna. Maltesholmsvägen och Persikogatan går parallellt fram till Aprikosgatan - Fyrspannsgatan. Där ska Hässelby strands centrum byggas.

Tittar vi runt i Hässelby strand ser vi att ett av höghusen på Melongatan har fått grunden klar, likaså första huset i korsningen Persikogatan -– Fyrspannsgatan. I övrigt är hela Hässelby strand mest skogdungar och kullar.På bilden ser vi Maltesholmsvägen i förgrunden. Vinkelrätt mot den går Fyrspannsgatan och sedan vinkelrätt upp på Persikogatan. Uppe till höger i bild syns husen på Persikogatan.
Bild från MorgonTidningen.När de första invånarna flyttade in i Hässelby Strand var centrumet i stadsdelen inte ens påbörjat. Platsen såg mest ut som en illa medfaren björkbacke, och tunnelbanestationen var bara en stor stentipp. Gatorna i trakten var inte permanentade. Först skulle byggarna husera på vägarna ett år och först därefter kunde gatukontoret börja fundera på att asfaltera och lägga kantsten.
Denna bild från september 1956 visar att bebyggelsen av hyreshus i Hässelby strand hade påbörjats, men på tomten där centrumet skulle byggas hade arbetena inte kommit igång.Första bilden där man kan se bygget av Hässelby strands centrum. Detta flygfoto togs 29 december 1956.
”Hässelby strands centrum skall uppföras av AB Stockholmshem som även bygger en del hyreshus i stadsdelen. Byggarbetena har påbörjats”, sade direktör E. Norman.I september 1957 presenterade man denna modell. Så här skulle Hässelby strands centrum se ut.
1. Butikshus med snabbköp, ungdomsgård, barnavårdscentral och tandläkarmottagning.
2. Den blivande kyrkan, som sedan hamnade lite längre åt höger.
3. Barndaghem och konditori. Denna byggnad placerades bortom kyrkan.
4. Butikshus med snabbköp, herrekipering, bosättningsaffär, färghandel, apotek och postkontor.
5. Butikshus med småbutiker.
6. Parkeringsplatser för 100 bilar.

Av allt detta finns idag 2019 bara kyrkan kvar. Någon biograf fick inte Hässelby strand. Televisionen höll på att komma in i alla hem och när den väl kommit igång räknade man kallt med att biografer i ytterstadsområdena inte kommer att löna sig så särdeles, och visst fick man rätt i det avseendet.
Bild från Dagens Nyheter.Samtidigt som centrumbygget pågick så arbetade man med att dra fram tunnelbanan till ändstationen i Hässelby strand. Här ser man bygget av perrongen och stationshuset.
Fotograf Åke Lange i början av 1958.Här håller man på att bygga gångbron som går över tunnelbanestationen. Fotograf Åke Lange i början av 1958.När snön smält och värmen kom det året så var det dags att lägga ut spåren fram till Hässelby strands station.
När den här bilden togs var jag 9 år och vi kunde plocka smultron i slänterna utmed spåret.
Fotograf Åke Lange.Den nya stationen vid Hässelby strands centrum skulle få två fasta trappor och en gångramp mellan dem. I denna tre meter breda gångramp var det tänkt att man skulle kunna gå med sin barnvagn.

Sedan fanns det, för första gången i Sverige, planer att i rampen installera en så kallad speedwalk, en rullande gångramp som man hade sett vid en tunnelbanestation i Chicago. Det blev aldrig av, men sedan dess har det ju byggts sådana rullande gångbanor vid bland annat T-Centralen och Fridhemsplan. Tänk om vi hade haft en rullbana även i Hässelby strand.
Foto: Gunnar Ekelund.En ritning från 1957 som visar hur Hässelby strands första centrum blev.

En bifogad arbetsbeskrivning räknar upp vilka materiel man skulle använda: Grundmurar och bärande väggar i källare skulle vara av betong. Mittenhuset skulle bestå av pelar- och balkkonstruktion av stål i glasade väggar.
De andra två butikshusen skulle få ytterväggar av ½-stens fasadtegel, som fogstryktes med invändig isolering av 15 cm lättbetong. Alla husen skulle komma att vila på grundmurar och plintar till berg.
Butikshuset till höger fick takstolar av trä, de andra butikshusen fick takstolar av stålkonstruktion. Man använde förzinkad plåt på samtliga takytor. Lastkajen blev av brädriven betong.En riktigt tidig teckning av hur centrumet i Hässelby strand skulle komma se ut. Nere till höger syns hörnet av det hus där förskola och konditori skulle ligga. Här placerades sedan kyrkan i stället, och förskolan flyttades längre bort.

Alltid anges Stig Ancker som den arkitekt vilken ritade Hässelby strands centrum, men det var faktiskt arkitekt Stöff Morger som ritade Hässelby strands centrum. Han var anställd på arkitektfirman ”Ancker, Gate och Lindegren” i Stockholm. På så vis fick Ancker ta åt sig äran. Stöff Morger var schweizare och till sin hjälp när han ritade centrumet hade han haft arkitekt Paul Nüdecker.Man annonserade i dagpressen efter hyresgäster till de nya affärslokalerna, och det var aldrig några svårigheter att fylla de olika butikslokalerna.När invånaren i Hässelby strand vände hem från jobbet i stan och kom ut från tunnelbanan skulle han se en lång rad enkla och rena fasader i sitt butikscentrum. Fasaderna var nämligen utförda i så gott som enbart fyra material: tegel, skiffer, teak och glas.

När denna bild togs började invigningen av det nya centrumet närma sig. Butikspersonal packade upp och skyltade. Allt skulle vara klart 10 oktober 1958 då 18 butiker skulle slå upp sina dörrar for allmänheten. Hässelby Strands centrum bestod av tre byggnader. Samtliga byggnader var försedda med utskjutande tak som skulle skydda de handlande husmödrarna från vädrets makter.

Tvåvåningshuset hade affärslokaler i bottenvåningen. En trappa upp fanns lokaler, som skulle bli ungdomsgård.

Bland annat skulle centrumet få två snabbköpsbutiker. Allt skulle vara förpaketerat, även frukt och grönsaker, kött och bröd. Det var något nytt.

På denna bild, som är unik och aldrig tidigare publicerad, kan man se att det dagarna före invigningen har placerats ut en skylt med Förbjuden Parkering, men det tycks ingen brytt sig om.
Bild från Svenska Dagbladets arkiv.Hässelby strands centrum var, som så många andra av Stockholms nyanlagda förortscentra, modellerade efter Rotterdams då nybyggda affärskvarter. Här i Stockholms västligaste förort där ännu sprängskotten var ett dagligt fyrverkeriinslag i stadsbilden, pågick avslutningsarbeten för det nya affärscentrumet. Febril brådska, överallt arbetare som målade, hamrar, hyvlade, cementerade.

På bilden, som aldrig tidigare publicerats, sätter man in de sista skyltfönstren till Sophie Avéns snabbköp, denna moderna butik som hade allt i matväg, till och med eget bageri.
Bild från Svenska Dagbladets arkiv.Hässelby strands skivbar och Radio-TV-butiken flyttade från Persikogatan 38 till centrumanläggningen, och blev granne granne med Bernhus Foto.
En damfrisering kom också, Dianas, som fanns kvar hela tiden från invigningsdagen ända till den dag 60 år senare, då man rev husen.
I centrumet skulle man också få ett postkontor, ett apotek, en färg- och parfymaffär, ur och optik, tobaksaffär, kemisk tvätt, ja, t. o. m. en juveleraraffär. De flesta butikerna var dock ännu en vecka före invigningen tomma. Här och där arbetade butiksföreståndare flitigt med att plocka upp och placera varor på sin plats och att ordna en smakfull invigningsskyltning. Glasen var målade med vit färg så att man inte av misstag hade sönder dem, till exempel genom att försöka lassa in varor den vägen.
Detta är ytterligare en aldrig tidigare publicerad bild från SvD´s bildarkiv.Den 11 november 1954 tyckte stadskollegiet såsom även borgarrådsberedningen att de två stadsdelarna Hässelby gård och Hässelby strand skulle få varsitt apotek.
Filialapoteket i Hässelby strand skulle benämnas Vågen.

I butiken Gredes Färg stod butiksägaren själv, fru Tove Grede, dagarna före invigningen bland målarpytsar, insektsmedel, tandcréme och parfym i färd med att plocka hyllorna fulla med varor.
”Vi har hållit på här nu någon tid”, sade fru Grede, ”och hoppas bli färdiga till den 10 oktober. Vi kommer att vara fem som betjänar allmänheten. Vi specialiserar oss på färg och parfym. Jag har stått i många butiker men aldrig haft en egen och heller aldrig varit i den här trakten.”
Bild från SvD:s arkiv.Så kom då invigningsdagen - den 11 oktober 1958. Vänstra bilden är från Dagens Nyheter.

Högra bilden, från Svenska Dagbladet, visar biträdena i Sophie Avén iförda dräkter från början av 1900-talet, för att visa att butiken hade gamla traditioner.

Den dagen var det ett fullspäckat program i Hässelby strands centrum:
Kl. 11.30 - 12.10 spelade Flottans musikkår, fastighetsborgarråd Gösta Wennström talade och så slog butikerna upp glasdörrarna.
Kl 15 spelade Skansens gossorkester på torget.
Kl 16 Mannekänguppvisning med höstens modenyheter.
Kl 19 Sigges Cirkus med en Sigge Fürst i kalasform.
Kl 21 Prisutdelning.
Kl 21.20 Fyrverkerier.Tidningarna Västerort och Aftonbladet var två av de tidningar som stort bevakade själva invigningen av Hässelby strands centrum.Fotograf Bertil Bernhus öppnade sitt livs första butik i hörnet av ett av affärshusen och det tyckte han var väldigt spännande.
”Jag har tidigare varit frilansare i fotobranschen och jag vet att folk härute är mycket fotointresserade. Den vackra naturen här kommer också att göra sitt till för att öka köpintresset för kameror.”

Mycket folk hade kommit för att se de nya butikerna. Konsum gav var hundrade kund en stor korg med sju sorters bröd och sju sorters pålägg och man kunde pristävla om vilka som passade bäst ihop. Fem bagare arbetade med de 200 prinsesstårtor som Konsum bjöd ut till halva priset.
I presentbutiken lindade artiga expediter en gratis scarf om halsen på kunderna.
Hos Sophie Avén hängde firmans grundarinna inom glas och ram. Biträdena var skrudade som sekelskiftets bodbetjänter. Man bjöd dessutom på kaffe. Butikens moderna grönsaksmonter kyldes med is.
Konsum hade en liknande grönsaksmonter som kyldes med spolande kall luft.
Posten och TV-affären var inte färdiga till invigningen.
På eftermiddagen kom ungarna från skolan på jakt efter de återstående presenter som butikerna delade ut.
Bild från SvD.Invigningen förrättades av borgarrådet Wennström med ett tal och sedan delades nycklarna ut till de nya affärsinnehavarna.

I MorgonTidningen hittade jag denna bild som visar borgarrådet när han delar ut butiksnyckeln till Konsumsbutikens chef Carl Lagström.På bilden överlämnar borgarrådet nyckeln till innehavaren av Sophie Avén.
Bild: SvD.Fru Anna-Lise Eleman stod beredd att expediera den första kunden i Hässelby strands nya apotek.
Bild: Svenska Dagbladet.En ritning som visar ungdomsgården, vilken skulle ligga en trappa upp i den byggnaden som hade två våningar.
Här ordnade barnavårdsnämnden en ungdomsgård på 475 kvm där det skulle bli ungdomskafé, samlingssal, tre klubbrum, lekhall, hobbyrum och expeditionsutrymmen.Bilden visar den nyöppnade Pagelle-butiken i Hässelby strands centrum.

Arkitekt: Inredningsarkitekt Ture Velve.
Leverantör: Be-Ems Snickeri, Blackeberg.

Denna butik skulle drivas av Ivar Pagmar. Han var även innehavare av Pagell-butikerna i Vällingby Centrum.


Har du kommentarer, tips eller förfrågningar: skriv E-post "Om Hässelby" . Copyright Henrik Henrikson.