Tidtabell för ombyggnaden av Hässelby strand Centrum

2008
Försäljningen av bostadsrätterna i det nya centrumet skulle börja, men har skjutits upp på obestämd tid, på grund av att världsekonomin paralyserades. Dagisbyggnaden Jaktpaviljongen spikades igen. Bibliotek stängt. Blomkiosken stängd.

2009
Centrumet skulle rivas och det nya centrumet skulle byggas. Uppskjutet på framtiden.

2010
Ledningar och gator runt centrumet färdigställs. Klart.

2011
Skanska erbjuder 15 månaders fri månadsavgift till de som tecknar ett avtal för en lägenhet i de planerade bostadsbyggena i Hässelby strands centrum.

2012
I januari 2012 började man sälja ut lägenheterna i Brf Stationen.
Brf Lovön byggdes på den plats där Jaktpaviljongen förut låg.

2013 Brf Lovön färdigbyggd. Byggstarten av Brf Stationen blev försenad. Under byggtiden får trafikanterna använda en provisorisk stationshall som mynnar ut mot Persikogatan.

2014
Brf Stationen börjar byggas under januari. Torget skulle färdigställas, men sköts upp något år. Höghuset börjar byggas.

2015
Stationshuset klart för inflyttning. Mellanhuset i centrumet rivs.

2016
Senast den 1 januari ska bostäderna vara färdiga. I annat fall måste Skanska betala ett vite till staden på knappt 2 miljoner kronor.


Till huvudmenyn

Har du kommentarer, tips eller förfrågningar: skriv E-post "Om Hässelby" . Copyright Henrik Henrikson.