Första planbilden 1957
I dessa tider, när vi översköljs med bilder av hur det nya centrumet i Hässelby strand ska komma se ut, visar jag här en modellbild från 1957 av hur det då planerade centrumet skulle komma se ut:

Hus 1: Snabbköp, ungdomsgård, barnavårdscentral och tandläkarmottagning.

Hus 2: Den blivande kyrkan. Den byggdes långt senare.

Hus 3: Barndaghem och konditori (Det huset placerades längre bort bortom kyrkan, och det skulle varit läckert för dagisbarnen om man fått ett konditori som granne...)

Hus 4: Butikshus med snabbköp, herrekipering, bosättningsaffär, färghandel. Apotek och postkontor (Är det någon som minns den goda tiden då det fanns både apotek och postkontor i Hässelby strands centrum?)

Hus 5: Butikshus med småbutiker.

Nummer 6: Parkeringsplats för 100 bilar (parkeringsplatsen minskades något).

Samtidigt med att T-banan öppnades för trafik ända ut till Hässelby strand hösten 1957 hade man tänkt att öppna centrumet, men det blev en del förseningar.

Detta blivande centrumet beskrevs 1957 som en lång rad enkla och rena fasader utförda i så gott som enbart fyra material: tegel, skiffer, teak och glas.

Det större tvåvånings butikshuset byggdes i betong med tegelfasad i övervåningen och med teak och skiffer nedtill. Det andra stora butikshuset som bl a skulle inrymma ett snabbköp fick fasad i teak och skiffer.


Till huvudmenyn

Har du kommentarer, tips eller förfrågningar: skriv E-post "Om Hässelby" . Copyright Henrik Henrikson.