BLOMKIOSKEN I HÄSSELBY STRANDS CENTRUM
Fotograf Henrik Henrikson (om inget annat anges)

Den lilla populära blomkiosken låg utanför tunnelbanestationen i Hässelby strand fram till midsommaren 2007.

Det äldre paret, Ivan och Ingrid, hade då varit innehavare av blomsterkiosken sedan 1975. Innan dess hade de haft en kiosk på Kampementsgatan på Gärdet, där de började sin verksamhet 1964.

Den första kiosken i Hässelby strand kom omkring 1960, ett par år efter att centrumanläggningen invigdes. Den ägaren började med vanlig torghandel på platsen innan han skaffade sin kiosk. Han hade gasol i kiosken till värme och ljus.

När Ivan och Ingrid tog över 1975 använde de den gamla kiosken ett tag innan deras nya, större kiosk hade kommit på plats. De tyckte det var väldigt besvärligt med gasolen. De drog in elektricitet i sin nya kiosk, men vatten fick de i alla år hämta från tunnelbanans lokaler.

Kunder som kom köpte blommor till födelsedagar och fest men även till sorg och begravning. På våren var det givetvis många som skulle ha blommor till sina balkonglådor.

Det var ju en liten rörelse Ivan och Ingrid hade, och de hade ingen möjlighet att ta betalt med kort. När det dessutom inte fanns någon bankomat i centret så kände de att de tappade många kunder av den anledningen - de som inte hade kontanter på sig.

Ivan och Ingrid jobbade alltid själva och hade aldrig anställt någon som skulle ha kunnat avlasta deras långa arbetsdagar. Tidigt på morgonen skulle de ut till Årsta och köpa in blommor och sedan på kvällen blev det sent innan allt var inburet och iordningplockat så att de kunde gå hem.

Hösten 2006 ville de avveckla rörelsen och annonserade ut kiosken för 300.000:- eller till högstbjudande. De fick tag i en intresserad, men när alla papper var klara så meddelade myndigheterna att man inte längre beviljade någon ny överlåtelse på den marken. Hela centrumområdet skulle ju byggas om helt.

Så fick Ivan och Ingrid besked om att de var uppsagda till sista september 2007. De blev ålagda att forsla bort kiosken, så därför tänkte de skänka bort hela kiosken till den som åtog sig att transportera iväg den. Visserligen hade de en gång betalat för den, men de hade ju ingen användning för den nu, och på det viset räknade de med att slippa kostnaderna för borttransporten.

Eftersom de brukade stänga för sommaren efter midsommar så hade de bestämt att de skulle slå igen för gott till midsommar 2007.

Ivan mindes tillbaka på de trettio åren, medan han tankfullt sög på sin pipa.

"Det kommer kännas sorgligt, när man inte har det här kvar", sade Ivan. "Det här har ju blivit en livsstil. Man känner alla som kommer här, och de känner oss. Folk går förbi och morsar, eller kommer de fram och pratar lite även om de inte ska handla något."

"Men nu ska vi börja leva som folk", tillade han efter en stunds funderande, "nu ska vi äntligen få tid över att umgås med vänner och bekanta. Det ska bli skönt det också, på sitt sätt"

Så kom midsommaren - kiosken stängdes och tömdes, och några dagar senare kom en lastbil som lätt och behändigt lyfte upp hela kiosken för att forsla bort den.

Ivan står bredvid och ser de sista spåren efter hans och Ingrids trettio år långa verksamhet försvinna.

Förvånade flanörer stannade upp och såg på när denna blomsterhandelsepok transporterades bort för att ge plats åt det nya centrumbygget.

Bilderna med borttransporten är tagna av Åke Rosendahl.


Till huvudmenyn

Har du kommentarer, tips eller förfrågningar: skriv E-post "Om Hässelby" . Copyright Henrik Henrikson.