Under ”Operation Overlord” - de allierades invasion i Frankrike under andra världskriget - byggde man ett antal stora betongkassuner, som skulle fungera som provisoriska hamnar under själva invasionen. 164 stycken sådana här 60 meter långa kassuner byggdes. De fick kodnamnet ”Mullberries”.

Invasionsdagen bogserades de 164 betongjättarna över Kanalen, hälften till Port en Bassin där en junistorm tretton dar senare krossade anläggningen, och hälften till Arromanches. Sjöfolket kallade den nya hamnen Port Winston. Bilden visar hur betongkassunerna användes som provisoriska hamnar i Normandie under dagen D.Under brittisk örlogsflagg och amerikanska stjärnbaneret gick denna sällsamma armada av 164 betongkassuner över engelska kanalen natten till den 6 juni 1944, anfölls av tyskt flyg och tyska ubåtar, men nådde målet. Världshistoriens största militära ingenjörsföretag var avslutat. Bilden visar en av kassunerna vid ett senare tillfälle.


Efter kriget köpte Stockholms hamnstyrelse två av dessa betongkassuner 1949. Holländska bogserbåtar tog hit de båda betongblocken, som vägde omkring 3.000 ton styck. Det tog 230 timmar att bogsera dem över Nordsjön och vidare upp till Stockholm. Bilden visar kassunerna när de kom in i Stockholms skärgård.
(Foto: Dagens Nyheter)Under flera år låg de sedan i Frihamnen. Sommaren 1956 flyttades kassunerna till Lumakajen i Södra Hammarbyhamnen. Hamnbyggnadskontorets arbetare och tekniker jobbade där för fullt för att förbereda de två kassunerna så att de skulle kunna fungera som hamn vid Hässelbyverket.
”Det kommer bli billigare och bättre än om vi skulle byggt en hamn på traditionellt sätt”, sade ingenjör Leimdörfer på hamnbyggnadsstyrelsen.
En chef på Tekniska nämndhuset berättade anonymt att kassunerna var bättre än väntat i kvalitet med tanke på att de gjutits under krigstid med knappa resurser och under tidspress.
(Foto: Aftontidningen)


Sedan började man att bogsera en av dem ut till Hässelby med hjälp av hamnstyrelsens bogserare Starkodder.

Kassunen var 62 meter lång, 13 meter bred och 12 meter hög. Den var alldeles för stor att ta genom Nockebybron utan måste bogseras runt hela Svarsjölandet. Vid middagstid den 20 september 1956 var kassunen framme vid kraftvärmeverket i Hässelby strand. Även den andra togs över på samma sätt.
(Foto: Aftonbladet)Här ser man hur kassunerna baxsas på plats i Hässelby strand. Man kan ana storleken på de två betongkolosserna. Bilden har levererats av en person på Island.


Utmed den yttre kajen vid kraftvärmeverket sänktes de två väldiga betongkassunerna till botten och stadgades. Med sprängsten i botten låg lådorna säkert förankrade på botten.
De försågs med ett betongdäck, på vilket en kraftig brokran går. Jag har markerat kassunernas läge med gult.
(Foto: O Bladh)


Jag tog denna bild 1967 av kolhamnen vid kraftvärmeverket i Hässelby strand. Ett fartyg med sin kollast ligger förtöjd vid kajkanten.


Än i dag är den gamla kranen från 1950-talet i bruk. Den långa fackverksbron som kranen åker utmed, vilar på de två betongkassunerna från andra världskriget.
(Foto: Henrik Henrikson 2012)


I dag fylls inte kranens skopa längre med kol. Numera är det träpellets som kranen skopar upp ur fartygens lastutrymmen. Det anses vara ett miljövänligare bränsle till kraftvärmeverkets ugnar.
(Foto: Henrik Henrikson 2015)

Läs mer om betongkassunerna i Normandie

Till huvudmenyn

Har du kommentarer, tips eller förfrågningar: skriv E-post "Om Hässelby" . Copyright Henrik Henrikson.