Aprikosgatan byggs 1956 - 1957

Dessa, nästan 60 år gamla, unika bilder av nybyggen av husen på Aprikosgatan är fotograferade av Harry Uuetoa.
Bilderna till vänster är de bilder Uuetoa tog 1956 - 1957, och bilderna till höger är samma motiv, fotograferade av mig 2014.
Harry Uuetoa, som är född 25 september 1923, bodde på Aprikosgatan 32 med sin hustru Vive Ruth. Det var han som hade ritat dessa höga hyreshus utmed Aprikosgatan. Det var därför som han så noga dokumenterade bygget av bostadshusen under 1956 -57 genom att fotografera byggena alltefter som de framskred.
När Harry Uuetoa flyttade lämnade han över bilderna till Hans Lindsjöö, som bor i ett av husen i området. Hans Lindsjöö tog kontakt med mig. Han var generös och lät mig låna bilderna för kopiering, och på så vis kan jag nu presentera dem här. Jag har fotograferat motsvarande motiv, så att man kan jämföra hur samma motiv ser ut idag.
Lägg märke till att han på denna bild fått med ett propellerplan på väg till Bromma (Arlanda var inte byggt ännu).
Gatorna var inte asfalterade och inga trottoarer har färdigställts.
Det bortre huset vid Piongränd har bara kommit halvvägs på höjden. Bilden är nog tagen en söndag, eftersom det står så många bilar på parkeringen.
Detta är ungefär samma bildutsnitt som bilderna ovan, men husen är här färdigbyggda, och de har fått sin slutliga fasadputs. Här kan man också se att det kommit till några hus utmed Aprikosgatan på senare år.
Denna bild är lite längre bort utmed Aprikosgatan i höjd med port nummer 52.
Här på baksidan av Aprikosgatan nr 24 öppnade livsmedelsaffären Solbutikerna 1957. Den bytte efter något år till namnet Carl-Eric Norén Snabbköp. Butiken klarade sig tyvärr bara några år, och sedan användes lokalerna som klassrum. Numera är de ombyggda till lägenheter.


Till huvudmenyn

Har du kommentarer, tips eller förfrågningar: skriv E-post "Om Hässelby" . Copyright Henrik Henrikson.