Hässelby strand på 1960-talet, del 4
(bilder: Lennart Månsson)

Detta är sista delen av Lennart Månssons bilder av Hässelby strand på 1960-talet. Dessa bilder är från 1966.
Entrén till tunnelbanan i Hässelby strand. Av de fyra dörrarna gick två inåt och två utåt. Inga dubbelriktade dörrar. Det blev kö för att komma ut, när ett tåg i rusningstrafik kom från stan.
Centrum sett från väster. Den närmaste byggnad dominerades av Sophie Avéns snabbköp. Av registreringsskylten på amazonen som står parkerad till vänster kan man utläsa att den kom från Västerbotten. Bakom amazonen skymtar man buss 119 som gick mellan Hässelby strand och villastaden.
Höghuset Medsolsbacken 13, som också har adress Maltesholmsvägen 147. En nyhet för Sverige lanseras först i detta hus. Bredvid personhissarna finns speciella transporthissar, i vilka hyresgästerna kan transportera t.ex. möbler och sjukbårar. Något helt nytt i Sverige.
Ett grönt tunnelbanetåg står inne på stationen. På sidorna av vagnarna sitter SS-emblem, vilka betyder Stockholms Spårvägar. Tåget går, enligt skylten i vagnsfönstret, mellan Hässelby och Farsta.

Till huvudmenyn

Har du kommentarer, tips eller förfrågningar: skriv E-post "Om Hässelby" . Copyright Henrik Henrikson.