Vällingbyskolan
text: Henrik Henrikson

Det har funnits bofast befolkning i Hässelbyområdet i mer än tvåtusen år. I början lärde sig barnen vad de behövde av sina föräldrar och andra vuxna i den närmaste gemenskapen. Man fick redan som barn lära sig gårdens hantverk och hjälpa till i de dagliga sysslorna.

När så kristendomen kom blev kyrkan den myndighet som folket mest kom i kontakt med. I slutet av 1700-talet började präster och klockare mer systematiskt lära sina församlingsmedlemmar att läsa. Även de soldater som i sin militärtjänst lärt sig läsa kunde fungera som lärare. Men någon riktig organiserad undervisning fanns inte, och man hade ingen speciell byggnad för skolundervisning.

Först 1862 byggdes den första riktiga skolan i området. Den förlades till Vällingby och det blev den första skolan som barnen i Hässelbyområdet gick i och lärde sig, i första hand katekesen och bibelhistoria, men även att läsa och skriva.

Bilden är från Gustavsbergs tallriksserie "Vällingby Förr och Nu" från 1981.

Vällingby folkskola låg utanför Hässelby, men har tagits med i denna sammanställning då det var den skola som barnen i det nuvarande Hässelby gård och strand gick i före 1940-talet.

Vällingby skola byggdes, som sagt, 1862 som en småskola, och benämndes från 1884 som folkskola. Ett nytt skolhus byggdes 1891. Bilden är från 1910.

I början av 1900-talet gick ett flertal barn i torpet Sjöträdgården, som låg där Maltesholmsbadet nu ligger, i Vällingby skola:

  • Tage Bertil Lundqvist, född 2/4 1910, inskriven 1918. Moder var hushållerska Agda Vilhelmina Lundqvist, som blev änka 1923. Tage verkar dock aldrig ha gått i skolan då familjen flyttade 1919.
  • Karl Leopold Nilsson, född 7/9 1908. Skrevs in i skolan 1918.
  • Ulla Anna Lisa Nilsson, född 22/7 1912. Gick sina sex år 1919-1925. Var en torsdag på våren 1920 frånvarande på grund av "brist på kläder eller skodon". Det var flera barn som någon gång under läsåret var frånvarande av detta skäl. Man kan tänka sig att de bara hade ett par skor och om de gick sönder fick de lov att vara hemma tills de blev lagade.
  • Margaretha Eleonora (kallad Greta) Nilsson, född 8/11 1913. Var ett par dagar före ovanstående syster frånvarande på grund av samma orsak. Hösten 1921 var båda systrarna frånvarande en hel vecka på grund av "brist på kläder eller skodon". Våren 1924 var Greta hemma sju veckor i rad på grund av smittsam sjukdom i hemmet.
  • Erik Gunnar Nilsson, född 2/1 1916. Började skolan 1923. Även han var hemma den första veckan av de sju veckorna som systern var hemma.

1917 gick klasserna från första till fjärde tillsammans. Det var morgonandakt varje morgon klockan åtta. Sedan var det en lektion bibelläsning, katekes eller biblisk historia. Lektion två var geografi, historia eller naturlära. Lektion tre kunde vara räkning eller rättskrivning. Sedan följde en kvarts gymnastik och sedan frukostrast. Två lektioner på eftermiddagen liknade förmiddagen. Man slutade klockan halv två, utom på lördagar då lektionerna slutade 10.40.

1918 hade valet av ämnen förändrats radikalt. Skoldagen för första och andra klass, som gick tillsammans, började klockan nio med en lektion kristendomskunskap. Sedan en lektion räkning. Innan frukostrasten hade man en kvart gymnastik. Eftermiddagen bestod av två lektioner läsning och skrivning, utom på torsdagarna då man istället hade en lektion teckning och en lektion läsning och skrivning. Man slutade klockan 13.20. Lördagarna var lite lättare. Två lektioner läsning och skrivning, därefter en lektion sång, och man slutade klockan 11.00.

Skolan lades ned 1939.

Själva skolbyggnaden brann ner på julnatten 1951.


Till huvudmenyn

Har du kommentarer, tips eller förfrågningar: skriv E-post "Om Hässelby" . Copyright Henrik Henrikson.